CO2 en CO2 prestatieladder Croonwolter&dros

Energiebesparing en terugdringing van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor een beter milieu en beheersing van klimaatverandering. Croonwolter&dros neemt de verantwoordelijkheid voor het besparen van energie en het beperken van CO2-emissie ook in haar eigen bedrijfsvoering. Wij voeren hiervoor een meerjarenbeleid. Energiebesparing en reductie van CO2-emissie maken daar deel van uit. Per half jaar vindt een evaluatie plaats waarbij de verschillende energiebesparings- en CO2 reductiemaatregelen die zijn genomen, tegen het licht worden gehouden en worden getoetst op effectiviteit.
U vindt naast onderstaande gegevens documenten meer informatie over ons CO2-beleid op de SKAO-pagina van Croonwolter&dros. 

Actieve deelname aan sector- of keteninitiatief op het gebied van CO₂-reductie (3.D.1)

CO2 strategie en reductiesdoelstellingen scope 3 (5.B.1)

Deelname aan CO2-reductieprogramma's van overheid of NGO (5.C.1)

Actieve deelname opzetten sectorbreed CO2-reductieprogramma (5.D)

Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros

In 2016 is de nieuwe organisatie Croonwolter&dros ontstaan uit Croon Elektrotechniek en Ingenieursbureau Wolter & Dros. Croonwolter&dros heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. De inspanningen die respectievelijk Croon en Wolter & Dros hebben gedaan op het gebied van het verminderen van CO2-uitstoot blijven in 2016 uiteraard van toepassing. Kies hieronder voor de gegevens tot en met 2016.  

Croon Elektrotechniek B.V.

Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V.