Videobewaking

Eerste generatie videobewaking

De 1e generatie videobewaking monitort personen met behulp van camera’s. De videobeelden komen binnen op een beeldscherm bij de zusterpost waarbij live het gedrag en de beweging van bewoners bekeken kan worden.  Dergelijke bewaking is tijdsintensief en vergt aandacht en continue monitoring door de medewerker.

GENERATIES ZORGDOMOTICA

Tweede Generatie

De 2e generatie videobewaking koppelt videobewaking aan bijvoorbeeld beweging, of aan akoestische bewaking. Zo worden alleen videobeelden gemaakt als er beweging (verschil in infraroodlicht) of geluid detecteert wordt. Alleen bij het overschrijden van bepaalde drempelwaarden wordt alarm gegeven. Deze wijze van toezichthoudende domotica vergroot de privacy van de bewoner behoorlijk in vergelijking tot de 1e generatie video zorgdomotica.

Derde Generatie

De 3e generatie videobewaking maakt gebruik van videobeelden waarbij bepaalde visuele drempelwaarden (dus niet alleen sensorisch en akoestisch) moeten worden overschreden. Via software kunnen bijvoorbeeld de contouren van het bed worden weergegeven, zodat het systeem weet wanneer iemand zijn bed verlaat. Een alarm wordt pas gegenereerd wanneer de helft van de persoon buiten een aangegeven gebied is. Indien nodig kunnen de beelden geanonimiseerd worden.

GEBRUIKTE DOMOTICATOEPASSINGEN

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

PROJECTEN UTILITEIT