Blussystemen

Brand wordt geen vuurzee

Het tijdig signaleren van een beginnende brand kan van levensbelang zijn. Met een adequaat blussysteem krijgt brand geen kans om uit te groeien tot een vuurzee. Brandweer en verzekeraars eisen bovendien een bepaalde mate van brandbeveiliging.

Om uw gebouw of bedrijf brandveilig te maken, zijn er verschillende brandblussystemen in allerlei soorten en maten. Omdat iedere situatie specifieke mogelijkheden, beperkingen en wensen kent, bieden wij al in een vroegtijdig stadium advies aan.

Sprinklersystemen

Een sprinklersysteem zorgt ervoor dat een brand geheel automatisch, zonder tussenkomst van mensen, snel en effectief wordt bestreden. Daardoor zullen de gevolgen van een brand minimaal zijn. Met sprinklersystemen kunnen veel andere maatregelen beduidend eenvoudiger of geheel achterwege gelaten worden.

  • brand blijft klein of wordt direct geblust
  • meest gebruikte systeem

Sectoren van toepassing: kantoren, winkelcentra, transport & logistiek, industrie en tunnels

 

Watermistsystemen

Watermistsystemen controleren, onderdrukken en blussen brand door het water onder een hoge druk door een speciale sprinkler- of sproeikop te vernevelen. De ‘mist’ die vrijkomt blokkeert en koelt de ruimte en onttrekt zuurstof uit de brandhaard. Hierbij wordt in verhouding veel minder water gebruikt dan bij het traditionele sprinklersysteem.

  • waterschade blijft beperkt
  • ruimte besparend

Sectoren van toepassing: ziekenhuizen, verzorgingshuizen en gevangenissen

Blusschuimsystemen

Blusschuimsystemen worden veelal toegepast in een omgeving waar goederen worden verwerkt of opgeslagen waarbij er een risico bestaat op vloeistofbranden. Bij blussing met een blusschuimsysteem komt er een schuimmengsel vrij dat op vloeistoffen drijft. Hierdoor wordt de vloeistof afgesloten van zuurstof en daarmee werkt het vlam verstikkend. Het schuim is niet schadelijk voor de opgeslagen goederen.

  • korte blustijd
  • uitstekend bluseffect

Sectoren van toepassing: olie & gas en zware chemie

Blusgassystemen

Er zijn twee typen blusgassystemen. Inerte en chemische blusgassystemen. Inerte blusgassystemen, werken middels zuurstof verdringing, waardoor de brand dooft. Chemische blusgassystemen onttrekken warmte van een brand waardoor de brand dooft. Deze vorm van blussen wordt voornamelijk toegepast in ruimtes waarvoor de bedrijfscontinuïteit kritische infrastructuur staat of goederen zijn opgeslagen.

  • weinig tot geen schade bij brand
  • milieuvriendelijk

Sectoren van toepassing: datacenters, ICT-ruimtes, machine-ruimtes en musea