Asset Management

Wij werken aan een beschikbare en veilige infrastructuur

Als system integrator zorgen we niet alleen voor het functioneren van de installaties bij oplevering; wij zorgen ervoor dat onze assets over de gehele levensduur bijdragen aan een beschikbare, duurzame en veilige infrastructuur.

Altijd één stap vooruit: Asset Management

Asset Management is geborgd binnen onze organisatie, onze processen en onze projecten. Door het toepassen van Asset Management over de gehele lifecycle, van tender tot en met sloop, borgen we dat er gestandaardiseerd gewerkt wordt. Wij voegen waarde toe aan assets door de optimale balans tussen kosten, risico’s en prestaties te behalen. Dit doen wij door o.a. het uitvoeren van RAMS en LCC analyses, het opstellen van risico gestuurde onderhoudsconcepten en het uitvoeren van analyses.

Door de integrale DBFM contracten met lange looptijden speelt de aantoonbaarheid van de te leveren prestaties een belangrijke rol. Daardoor is steeds meer inzicht nodig in het gedrag van de installaties om de risico’s te beheersen en de kosten te minimaliseren. Om dit inzicht te realiseren verzamelen wij data, waarvan we met behulp van kennis en ervaring informatie maken en borgen. Op basis van deze informatie doen we betrouwbare uitspraken over de te leveren prestaties en voorspellen we het toekomstige gedrag van de installaties. Met behulp van big data is predictive maintenance ons doel, zodat we precies op het juiste moment onderhoud uitvoeren.

Professionele asset manager

Door onze jarenlange ervaring op diverse integrale DBFM-contracten, zoals de Westerscheldetunnel, Coentunnel en A15 Maasvlakte – Vaanplein, zijn wij in staat de opdrachtgever te ontzorgen. In nauwe samenwerking met de civiele en overige partners, onder andere onze TBI zusterondernming Mobilis, wordt altijd de beste integrale oplossing gekozen.

Maintenance: voor een optimale conditie van de installaties

Het onderhoudsconcept wordt gebruikt om risico gestuurd onderhoud uit te voeren. Dit onderhoud wordt in nauw overleg met opdrachtgever / beheerder uitgevoerd om hinder voor de gebruikers zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de maintenance fase worden kentallen opgebouwd, door het werken conform standaard procedures. De uitkomsten van het preventief en correctief onderhoud worden gebruikt voor het verbeteren van de het onderhoudsconcept, de processen / procedures of er wordt een voorstel voor modificatie gedaan. Op die manier zijn wij continue aan het verbeteren.

Referenties