Croonwolter&dros is altijd op zoek naar afstudeerders

Volg jij een WO- of HBO-studie en zoek je een afstudeeropdracht? Dan is Croonwolter&dros misschien wel het bedrijf voor jou. Wij hebben altijd plek voor afstudeerders die samen met ons impact willen maken.

Croonwolter&dros loopt al meer dan 145 jaar voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Ook in deze tijd, waarin de rol van techniek steeds belangrijker wordt, zijn wij een aanjager van nieuwe technologische ontwikkelingen. We hebben de kennis, de ervaring en het vakmanschap om intelligente systemen en integrale, duurzame oplossingen te bedenken, te ontwikkelen, te implementeren, te beheren en te onderhouden.

Focus op wat er echt toe doet

Een bewezen expert in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van technische systemen. Croonwolter&dros is een van de grootste bedrijven van Nederland, gespecialiseerd in elektrotechniek, werktuigbouw, automatisering en informatisering. We tellen ruim 3.000 medewerkers en zijn actief in de markten: Utiliteit, Industrie en Infra.

Afstudeeropdrachten

Binnen de verschillende divisies en ventures hebben wij afstudeerplekken voor met name technische studenten. Studeer je bijvoorbeeld software engineering, elektrotechniek, werktuigbouw, vliegtuigbouw, energietechniek, duurzaamheid of sustainable/environment of zie je vanuit jouw studie aansluiting? Dan biedt Croonwolter&dros veel mogelijkheden.

Op deze pagina een aantal mogelijke afstudeeropdrachten voor de ventures Technische Automatisering & Informatisering (TAI), Tech Accelerators en de divisie Infrastructuur
(klik op de link om direct naar de afstudeeropdrachten te gaan). 

Zie je aansluiting of heb jij zelf suggesties, neem dan contact op met:

TAI

Bert den Dunnen

Stuur e-mail

Tech Accelerators

Michiel Dondorp

Stuur e-mail

Infrastructuur

Celeste Martens

Stuur e-mail

Algemeen

Marjolein de Groot-Aertssen

Stuur e-mail

Afstuderen: Technische Automatisering en Informatisering

Voor de venture Technische Automatisering en Informatisering (TAI) hebben wij de volgende mogelijke afstudeeropdrachten. Zie je aansluiting of heb jij zelf suggesties, neem dan contact op met Bert den Dunnen.

Thermische Batterij inzet in de Energie transitie

(Onderzoek naar de toe- en inpassingsmogelijkheden van deze thermische batterij? Waar, en in welke relatie met andere systemen als warmtepompen en zonnecollectoren, zonnepanelen, etc, kan deze technologie worden ingepast? Welke verdienmodellen zijn hiermee mogelijk?)

Warmte batterijen, Thermische energie opslaan in zout (CaSO4). Blijkbaar is de ontwikkelfase (samenwerking TUe en TNO) van een dergelijke batterij doorlopen en zijn er al prototypes in gebruik waarvan wordt gesteld dat deze 20 jaar moeten kunnen meegaan. Met andere woorden: Het product is rijp om op grote schaal te kunnen worden ingezet. De batterij is alleen geschikt voor de opslag van warmte, maar wel met een zeer hoge energie dichtheid en een zeer hoog rendement. 

Ontwikkeltools in de (Industriële) automatisering wat is de toekomst ?

(Een onderzoek naar welke generatietools er zijn en wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende pakketten. En hoe zou het proces van automatisering in de Industrie er in de toekomst kunnen gaan uitzien.)

Onderzoek naar software generatie tools. Er zijn meerdere aanbieders van software (PLC, SCADA, etc) generatie tools, al dan niet in combinatie met tools die ook de Electro-schema’s kunnen genereren.

Hoe kunnen we een elektriciteit distributie systeem (E-Grid) voor de toekomst ontwerpen?

(Doe een onderzoek naar de aanwezigheid van modulering tools op de markt en bepaal welke tools het beste door ons kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de energie transitie.)

Onderzoek naar reeds aanwezig tools voor het moduleren van E-grids ter ondersteuning van de energie transitie. Nu al, maar zeker nog meer in de toekomst, worden we geconfronteerd met diverse uitdagingen om de energiebehoefte te laten aansluiten op de energieproductie en transport.
Aan de ene kant zal de vraag naar (met name elektrische) energie toenemen en andere kant zullen we klimaatdoelstellingen moeten halen. Dit houdt in dat we steeds meer gebruik moeten gaan maken van lokale opwekking, waarvan in veel gevallen de productie sterk weersafhankelijk is (zon en wind). Om goede algoritmes te kunnen ontwerpen en deze te kunnen valideren is het gebruik van (wiskundige) modellen, die de werkelijkheid tot op een gewenst detail niveau kan simuleren, onontbeerlijk. 

Hoe kunnen we met gebruik van state-of-the-art automatiseringstechnieken en gereedschappen het renovatie probleem van onze infrastructuur aanpakken?

(Onderzoek naar een plan van aanpak voor een geïntegreerde gestandaardiseerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van alle stakeholders.)

De “natte“ infra staat voor een uitdaging in Nederland. Veel objecten (bruggen en sluizen) zullen moeten worden gerenoveerd. Hier liggen kansen voor Croonwolter&dros indien we hier op een slimme manier op ingaan. Met slim wordt in dit geval bedoeld, middels een geïntegreerde gestandaardiseerde aanpak. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om op basis van geïntegreerde standaard modules, kwalitatief goede en prijstechnisch aantrekkelijke objecten te bouwen. Met geïntegreerd wordt bedoeld: Een standaardisatie waarbij alle relevante disciplines worden meegenomen (Standaard functionaliteit, middels standaard componenten, met standaard E-schema’s en standaard software en een standaard projectaanpak met standaard procedures).

Afstuderen: Tech Accelerators

Voor de venture Tech Accelerators hebben wij de volgende mogelijke afstudeeropdrachten. Zie je aansluiting of heb jij zelf suggesties, neem dan contact op met Michiel Dondorp.

Hoe kunnen met gebruik van machine learning technieken installaties worden ‘reverse-engineered’.

(Onderzoek naar een plan van aanpak (of prototype) om met machine learning ingescande tekeningen, instrumentatie diagrammen en plattegronden te digitaliseren)

Veel industriële installaties die wat langer geleden zijn gebouwd, zijn gedocumenteerd op een analoge manier. Eventuele wijzigingen op deze industriële installaties tijdens de lifecycle zijn niet altijd goed bijgehouden en zijn vaak ook op papier vastgelegd. Het is daarom niet altijd goed bekend wat de exacte huidige ‘as-built’ situatie is. Dit zorgt voor hoge kosten bij bijvoorbeeld renovatie, vervanging of onderhoud. Met de komst van nieuwe technieken (Bijvoorbeeld 3D laserscanning en 360 graden fotografie) wordt getracht de bestaande situatie zo goed mogelijk te vatten op digitale wijze.  Papieren documenten worden vaak ingescand en zijn beschikbaar als pdf. Wanneer met computer algoritmes deze tekeningen weer naar objecten in een database kunnen worden omgezet (het herkennen van tags en het classificeren naar een bekende objecten lijst) is er weer een digitale bruikbare situatie gecreëerd. Hiervoor kunnen proof-of-concept oplossingen worden gemaakt te valideren hoe een dergelijke oplossing moet werken.

Een generatief kastontwerp maken met behulp van machine learning.

(Onderzoek naar een plan van aanpak(of prototype) waarmee ontwerpen van veel voorkomende schakelkasten automatisch kunnen worden gegenereerd.)

Schakelkasten of panelen komen voor in elke elektrotechnische installatie. Dergelijke kasten worden door een team van engineers ontworpen op basis van de eisen van de klant, de technische specificatie en de geldende normen. Door de strenge voorschriften in de norm en de hoge mate van standaardisering van componenten lijken kasten erg veel op elkaar. Is het mogelijk om machine learning toe te passen en op basis van bestaande tekeningen, functionele eisen en randvoorwaarden tot een ontwerpgenerator te komen voor de meest voorkomende situaties?  De ontwerpkosten zouden hiermee voor de meeste situaties een stuk goedkoper worden. De engineers hebben meer tijd om zich te richten op de speciale en afwijkende ontwerpen die over het algemeen als leuker en meer uitdagend worden ervaren.

Een concept voor een semiautonome woonwijk

(Hoe zou een woonwijk er uit kunnen zien die qua energie vraag en -aanbod semi- autonoom is?) 

Werk het idee van een woonwijk uit die semi autonoom is op het gebied van energieverbruik en opwekcapaciteit. Zodanig dat: een substantieel deel van de totale energieconsumptie zelfstandig wordt opgewekt; Er een mogelijkheid is tot opslag van energie; Binnen de wijk vraag en aanbod worden afgestemd; Load balancing plaatsvindt. Focus niet op de technische details, maar op het concept op hoofdlijnen en met name op de belangen van de betrokken partijen.

Denk bijvoorbeeld aan de capaciteit van de accu van een elektrische auto die kan worden gebruikt om pieken en dalen in vraag en aanbod op te vangen.  Welke invloed mag de beschikbaarstelling van de auto aan het grid hebben op de minimale actieradius van de auto?  Moet de eigenaar altijd bekend maken wanneer zijn auto thuis is? Etc.

Naast het voorbeeld van de auto, Welke concepten zijn nog meer denkbaar om vraag en aanbod te matchen? (energie, warmte, opslag, verbruik, opwek, sensoren etc, met betrekking tot een woonwijk)

  • Wie zijn de belanghebbenden?
  • Wat zijn hun drijfveren en belangen?
  • Hoe kunnen de incentives worden afgestemd op de belangen van de verschillende belanghebbenden?
  • Welke businessmodellen zijn denkbaar?
  • Wat is haalbaar met de state-of-the-art technologie 2021?

Afstuderen: Infrastructuur

Voor de divisie Infra hebben wij de volgende mogelijke afstudeeropdrachten. Zie je aansluiting of heb jij zelf suggesties, neem dan contact op met Celeste Martens.

Hoe kunnen we met gebruik van state-of-the-art technieken en -gereedschappen het renovatie probleem van onze infrastructuur aanpakken?

(Onderzoek naar een plan van aanpak voor een geïntegreerde gestandaardiseerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van alle stakeholders.)

De “natte “ infra staat voor een uitdaging in Nederland. Veel objecten (bruggen en sluizen) zullen moeten worden gerenoveerd. Hier liggen kansen voor Croonwolter&dros indien we hier op een slimme manier op ingaan. Met slim wordt in dit geval bedoeld, middels een geïntegreerde gestandaardiseerde aanpak. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om op basis van geïntegreerde standaard modules, kwalitatief goede en prijstechnisch aantrekkelijke objecten te bouwen.
Met geïntegreerd wordt bedoeld: Een standaardisatie waarbij alle relevante disciplines worden meegenomen (Standaard functionaliteit, middels standaard componenten, met standaard E-schema’s en standaard software en een standaard projectaanpak met standaard procedures).

Hoe ziet de duurzame brug van de toekomst eruit?

(Ontwerpen van een betaalbare, gestandaardiseerde, modulaire, energieneutrale en circulaire brug om te verkopen aan provincies en gemeentes)

Hoe zorgen we ervoor dat we kennis delen onder de medewerkers van de divisie Infra?

(Pilot van een platform waarmee alle kennis op een centrale plek te ontsluiten en bij te houden is)

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een dashboard waarmee we onze Verifieerbare Prestatie Indicatoren (VPI's) kunnen monitoren, een overzicht kunnen creëren met kenmerken van onze projecten (bijv. wie is de veiligheidskundige, in welke combinatie zitten we, wat is de looptijd), een overzicht van de interne werkgroepen met deelnemers en doelen, een overzicht van de deelnemers in externe werkgroepen, lopende innovaties en projectbrieven, reeds ontwikkelde producten, diensten, werkwijzen, wie de eigenaren zijn van welk proces of applicatie en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

Probleem valideren, oplossing valideren, pilot, testen en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling.