Nieuws

Actueel

3 april, 2020

Energietransitie: ‘We laten een heel groot potentieel liggen’

In 2050 mogen gebouwen geen CO2 meer uitstoten. Dat betekent dat zij op termijn overstappen op 100 procent duurzame warmte en stroom. Edwin Normann van Croonwolter&dros stelt echter dat we ons niet moeten blindstaren op het einddoel van de energietransitie, want er zijn veel nuttige maatregelen die we nu al kunnen doen.

1 april, 2020

Onderzoek: sensortechnologie en Internet of Things landelijk toepasbaar bij de Waterschappen?

Een landelijk dekkend sensornetwerk is veelbelovend in de strijd tegen klimaatverandering. Of bij het opsporen van contaminatiebronnen in het afvalwaterzuiveringsnet. In samenwerking met TNO en industriële partners onderzoekt TAI, de automatiseringsafdeling van Croonwolter&dros of het bestaande LoRaWAN-sensornetwerk ook van toepassing kan zijn voor de Nederlandse waterschappen.

31 maart, 2020

Dankzij innovatie op weg naar 100% Predictive Maintenance

Veel infrastructuur uit de tweede periode van de vorige eeuw is aan groot onderhoud toe. Croonwolter&dros is gespecialiseerd in dergelijk onderhoud. GWW-Bouw had een gesprek met Celeste Martens en Guido Koopmans, beiden Manager Maintenance bij de divisie Infra van Croonwolter&dros, om te praten over praktijk en toekomst van groot onderhoud.

20 maart, 2020

Renovatie Urkersluis gestart

De renovatiewerkzaamheden aan de Urkersluis op Urk zijn begonnen. Dit is de eerste sluis die binnen het programma Groot onderhoud bruggen & sluizen wordt gerenoveerd door aannemerscombinatie Croonwolter&dros – Hollandia Services.

18 maart, 2020

Eerste werkschip door nieuwe sluis Eefde

Op 18 maart om 9.00 uur voer voor de eerste keer een schip door de nieuwe, tweede sluis in Eefde. Deze geplande schutting van een werkschip maakte onderdeel uit van een lange testperiode. Hoofdaannemer Lock to Twente, een samenwerkingsverband tussen TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en Mobilis, voert in opdracht van Rijkswaterstaat de bouw van deze unieke nieuwe sluis uit.

16 maart, 2020

Croonwolter&dros en J.P. van Eesteren bouwen het nieuwe Onderzoeksgebouw voor VU Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam en  de bouwcombinatie van TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros ondertekenen op 16 maart de aannemingsovereenkomst voor de nieuwbouw van Onderzoeksgebouw VU aan de Boelelaan in Amsterdam. In het Onderzoeksgebouw komt een breed scala aan functies en faciliteiten voor onderwijs en onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere neurowetenschappen en oncologie.

11 maart, 2020

Tunnelingang verlichten met gebruik van de zon

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Onderdeel van deze nieuwe verbinding, is een tunnel met wel heel bijzondere verlichting. “Om de tunnelingangen te verlichten, maken we gebruik van zonlicht”, vertelt Onno Sminia, innovatiemanager bij Croonwolter&dros.

9 maart, 2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen opent EXPO A16 Rotterdam

De Expo A16 Rotterdam is officieel geopend. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) nam vrijdag 6 maart het belevingscentrum officieel in gebruik. In de Expo A16 Rotterdam krijgen bezoekers een bijzonder kijkje achter de schermen bij de aanleg van de nieuwe snelweg, die vanaf 2024 het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport verbindt.

8 maart, 2020

COVID-19: Statement Croonwolter&dros

Croonwolter&dros volgt nauwlettend de situatie in samenwerking met de brancheorganisaties en moedermaatschappij TBI. Het laat onverlet dat we hierbij de richtlijnen van het RIVM volgen. Op basis van de verkregen informatie nemen wij continu waar nodig passende maatregelen.

4 maart, 2020

Croonwolter&dros ondertekent Leerwerkakkoord voor regio Rotterdam-Rijnmond

Croonwolter&dros zet samen met overheid en bedrijfsleven de schouders eronder om het probleem van de personeelstekorten op de arbeidsmarkt in de regio Rotterdam-Rijnmond op te lossen. Het ontbreken van voldoende arbeidsaanbod vormt een belemmering voor de economische groei in de regio. Dit is ook in de bouw en techniek het geval.