Croonwolter&dros

Intelligentie door technologie

Croonwolter&dros loopt al meer dan 140 jaar voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Ook in deze tijd, waarin de rol van techniek steeds belangrijker wordt, zijn wij een aanjager van nieuwe technologische ontwikkelingen. We hebben de kennis, de ervaring en het vakmanschap om intelligente systemen en integrale, duurzame oplossingen te bedenken, te ontwikkelen, te implementeren, te beheren en te onderhouden.

COVID-19: Statement Croonwolter&dros

De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) voelen we allemaal. Wereldwijd treffen overheden en organisaties maatregelen om het virus te bestrijden en de verdere verspreiding ervan tot stilstand te laten komen. Croonwolter&dros volgt nauwlettend de situatie in samenwerking met de brancheorganisaties en moedermaatschappij TBI. Het laat onverlet dat we hierbij de richtlijnen van het RIVM volgen. Op basis van de verkregen informatie nemen wij continu waar nodig passende maatregelen. We kunnen en zullen aan onze verplichtingen blijven voldoen zoals u dat van ons gewend bent. Echter, de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en opdrachtgevers staat ook in deze tijd voorop. Dit is altijd ons vertrekpunt.

Voor de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus verwijzen wij naar de website van RIVM in Nederland.
Veelgestelde vragen vanuit de brancheorganisatie Techniek Nederland kunt u hier terugvinden.

Heeft u vragen of opmerkingen, mail deze naar: corona@croonwolterendros.nl


Met ons servicecenter zijn we 24/7 bereikbaar en in staat om vanuit elke plek in Nederland direct hulp te bieden.