Zonne-energie en opslag geeft lucht aan energiesysteem op RijnlandRoute

Grootschalige energieopslag in combinatie met lokale duurzame opwekking is nog volop in ontwikkeling. Croonwolter&dros, als onderdeel van Comol 5, stak samen met de provincie Zuid-Holland de koppen bij elkaar voor de verduurzaming van het project RijnlandRoute. Met als resultaat de bouw van een zonnepark met energieopslag waarmee de CO2-uitstoot in een periode van 25 jaar met ruim 20.000 ton afneemt. Wij zijn trots dat ons voorstel om energie op te wekken met een drijvend PV veld en energiebuffer te creëren, werkelijkheid gaat worden op de RijnlandRoute.

75% van het energieverbruik wordt opgewekt met zonnepanelen

De opbrengst van de bijna 4600 zonnepanelen wordt geschat op ruim 1.500.000 kWh per jaar. De N434 (inclusief de Corbulotunnel) gaat jaarlijks ongeveer 2.000.000 kWh aan elektriciteit verbruiken, voor onder andere ventilatie, verlichting en diverse andere installaties in de tunnel. Door dit zonnepark aan te leggen kan dus ongeveer 75% van het energieverbruik van de N434 op duurzame wijze lokaal worden opgewekt. Eén van de andere innovaties die wordt toegepast om energie te besparen is het verlichten van de inritten van de tunnel met Solar Optic Fiber, glasvezel lenzen die met de zon meedraaien en zonlicht opvangen en weer uitstralen verderop in de tunnel.

"Een heel mooi resultaat waar we trots op kunnen zijn! En een mooie stap voor de toekomst van de energietransitie. Gezamenlijke inspanning loont: RijnlandRoute energieopwekking en opslag van energie en de nieuwe A16 volledig energieneutraal."
Hans Pos, Senior Consultant Croonwolter&dros

Flow-batterijen

Om een deel van de opgewekte energie op te slaan worden flow-batterijen gebruikt. Dit zijn speciale batterijen met een extra lange levensduur die het overschot aan opgewekte stroom van overdag opslaan om ’s nachts weer te gebruiken voor het verlichten van de tunnel. Ook wordt de stroom gebruikt voor diverse andere installaties.

Innovatie

Grootschalige energieopslag in combinatie met lokale duurzame opwekking is nu nog volop in ontwikkeling. Op dit moment wordt nog niet veel met energieopslag gewerkt. Zeker niet in deze omvang. Door energieopslag op deze schaal toe te passen bij de RijnlandRoute kan deze techniek verder ontwikkeld worden. 

“Na al die jaren van dromen is het heel erg gaaf (en belangrijk voor de energietransitie) dat wij bijdragen en meedenken bij deze ontwikkeling en werkelijkheid mogen maken!”
Onno Sminia, Innovatie Manager Croonwolter&dros

Croonwolter&dros past innovatie toe om de energietransitie en circulariteit te versnellen. Door zelf energie op te wekken en op te slaan, dragen we bij aan de ontwikkeling van energieopslag en het behalen van onze gezamenlijke klimaatdoelstellingen.

Voor het zonnepark bij de RijnlandRoute moeten eerst nog de benodigde procedures worden doorlopen. Uitvoering en onderhoud wordt uitgevoerd door Comol5.

Stuur artikel door