Z-info geeft Nederland haarscherp inzicht in verspreiding COVID-19

Het landelijke Corona dashboard krijgt ondersteuning van een applicatie dat gegevens uit het inkomende afvalwater in rioolwaterzuiveringen meet. In samenwerking met het RIVM en de Waterschappen realiseerde Croonwolter&dros een 2-richting koppeling tussen het RIVM en Z-info. Deze gecombineerde gegevens worden geven het RIVM meer inzicht over de verspreiding van het virus.

Het landelijke dashboard geeft sinds half september per rioolwaterzuivering en per veiligheidsregio inzicht waar een eventuele corona hotspot zal ontstaan. Het RIVM heeft opdracht gegeven het inkomende afvalwater (influent) van alle rioolwaterzuiveringen extra te bemonsteren om het aantal restant Corona virus RNA deeltjes te kunnen meten. Met behulp van applicatie Z-info worden deze data gecombineerd met andere meetgegevens, zoals de hoeveelheid verwerkt afvalwater en verwerkingscapaciteit van de zuivering. De gecombineerde gegevens worden teruggestuurd naar het RIVM om verwerkt te worden in het Corona dashboard.

"Doordat we de COVID-data in Z-info opnemen, kunnen de Waterschappen nu over een eigen Corona dashboard beschikken, op basis van de gemeten corona concentraties in het influent."
Albert van der Sanden – Consultant Technische Automatisering & Informatisering

Z-info helpt het RIVM bij het corona dashboard

Z-info helpt het RIVM bij het corona dashboard. Croonwolter&dros heeft 8 jaar geleden de applicatie Z-info ontwikkeld voor 19 van de 21 waterschappen. In deze applicatie worden alle belangrijke gegevens van de rioolwaterzuiveringen (±300) en rioolgemalen (±2200) opgeslagen. De applicatie heeft o.a. geautomatiseerde connecties met de onderliggende SCADA/Historian systemen van de waterschappen, laboratoria, slibverwerkers en energieleveranciers.

Meer weten over de data-gestuurde bestrijding van het coronavirus? In Nieuwsuur (NPO2) van 14 oktober vanaf 15:35 min over de betrouwbaarheid van meetindicatoren in het rioolwater.

Peter Withagen

Peter Withagen
Manager Watermarkt

Stuur artikel door