Werken met raamcontracten: Beter, sneller, goedkoper én plezieriger!

Waterschapsbedrijf Limburg heeft onlangs samen met een aantal samenwerkingspartners (de Combinatie Mobilis Croonwolter&dros, Engie en Eliquo) een animatiefilm geproduceerd over het werken met raamcontracten. In vogelvlucht vertelt de animatiefilm de aanleiding en de achtergronden van de innovatieve raamcontracten en gaat in op de vele voordelen. De gekozen aanpak van raamcontracten en bouwteams is voor iedereen in de bouwsector een absolute must. De animatiefilm “Anders aanbesteden, anders samenwerken” legt uit waarom.

Grote prestigieuze bouwprojecten zijn vaak de paradepaardjes van stad of land. Keerzijde is dat veel van dergelijke projecten kampen met forse budgetoverschrijdingen, met als resultaat de nodige frustraties bij opdrachtgever, aannemer en de belastingbetalende burger. Dat het anders en beter kan bewijst de aanpak van het werken met raamcontracten en bouwteams van Waterschapsbedrijf Limburg.

RAAMCONTRACTEN EN BOUWTEAMS

Bij deze aanpak ligt de nadruk op een gelijkwaardig partnership met meerjarige samenwerking en voordeel halen uit synergie. Voor grote disciplinaire en monodisciplinaire werken is op basis van de Europese aanbestedingsregels een algemene tender uitgeschreven. Met de “winnaars” zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. Zij komen in aanmerking voor de uitvoering van projecten. Voordat partijen tot uitvoering van een project overgaan, staan open en transparante samenwerking met de aannemers centraal. De ontwerpfase, ook wel de bouwteamfase genoemd, doorlopen partijen voor een groot deel gezamenlijk; daarbij gaat het om kennisdelen, uitwisseling van ideeën en ervaringen en gezamenlijke beheersing van risico’s, kansen, kosten en doorlooptijd.

"Voor ons levert de kortere doorloop tijdsbesparingen en dus kostenbesparingen op. Daarnaast zijn door de gezamenlijke start van een project de voorcalculaties en de inschatting van de risico’s beduidend beter."
Guus Pelzer, Directeur van Waterschapsbedrijf Limburg

BETER, SNELLER, GOEDKOPER ÉN PLEZIERIGER!

De voordelen van deze aanpak zijn legio, zowel voor Waterschapsbedrijf Limburg als voor de betrokken aannemers. Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg: ‘Voor ons levert de kortere doorloop tijdsbesparingen en dus kostenbesparingen op. Daarnaast zijn door de gezamenlijke start van een project de voorcalculaties en de inschatting van de risico’s beduidend beter. Het resultaat: Een eerlijke prijs, geen gedoe met meerkosten plus meer werkplezier! Samen met de raamcontractanten zijn we zo meer dan ooit in staat om met innovatieve ontwikkelingen in te spelen op de maatschappelijke opgaven van deze tijd.’

"We hebben het hier over een win-win-win-situatie. Voordelen voor de opdrachtgever, de opdrachtnemer én de burger die uiteindelijk de rekening betaalt. Ook belangrijk is het effect van de langdurige samenwerking op betrokken medewerkers, een vierde ‘win’."
Robert van de Sande, commercieel manager, Croonwolter&dros Watermarkt

KIJKEN!

Een goed praktijkvoorbeeld verdient navolging. Voor sectordirecteur Bedrijfsondersteuning Nicole Hendrix is het belangrijk om de nieuwe aanpak met een breed publiek te delen en uit te dragen. Dat gebeurt in de vorm van een animatiefilm. Over het eindresultaat is ze enthousiast. ‘Dankzij de inzet en betrokkenheid van alle samenwerkingspartners is de animatiefilm een uitstekende aanbeveling geworden voor heel bouwend Nederland om het concept van raamcontracten na te volgen.’ Kijken, dus!

Robert van de Sande
Sales manager Watermarkt

Stuur artikel door