‘We proberen de zwakste schakel in een keten altijd naar een hoger niveau te krijgen’

Predictive maintenance: het plegen en plannen van onderhoud op basis van technieken die de conditie bepalen. Een nieuw woord voor een proces waaraan hedendaagse technologie ten grondslag ligt, waaronder sensortechniek en het verwerken van data via algoritmes. Helemaal van deze tijd. Toch is conditie bepalen en onderhoud daarop afstemmen helemaal niet nieuw. Althans, niet bij Croonwolter&dros.

GWW-Bouw sprak hierover met Guido Koopmans, Manager Maintenance en Eric Schuurman, Projectmanager bij Croonwolter&dros. “Als je kijkt naar wat de term ‘predictive maintenance’ inhoudt en je pelt het begrip af, dan zie je dat deze werkwijze al heel lang door Croonwolter&dros wordt toegepast. De manieren van meten, registreren en gegevens verwerken zijn alleen veranderd, dankzij voortschrijdende technologie”, opent Koopmans het gesprek.

Betrouwbaarheid van een component staat in relatie tot bedrijfszekerheid

Schuurman vervolgt: “Vroeger werd er ogenschijnlijker robuuster gebouwd, meer vergevingsgezind als het om falen gaat. Tegenwoordig -de laatste 20 jaar eigenlijk- wordt er steeds complexer gewerkt. Ook betrouwbaarder, maar met steeds meer toevoegingen. De betrouwbaarheid van een component staat in relatie tot de bedrijfszekerheid van het geheel. Daarom nemen we bij de keuzes die we maken in componenten ook de factor ‘vervangbaarheid’ mee.”

De spagaat tussen innovatie en het gebruik van ‘proven technology’

Koopmans merkt op dat af en toe sprake is van een dilemma: “De overheid vraagt enerzijds om innovatieve oplossingen, maar als het om betrouwbaarheid gaat, geeft men de voorkeur aan ‘proven technology’. De snelheid die op dit moment in de ontwikkeling van elektrotechniek zit is enorm, zeer kort cyclisch. Het is aan ons om te bepalen hoe betrouwbaar een nieuw ontwikkeld component is en hoe dit in te passen in het totale onderhoudsplan.” Schuurman voegt toe: “In de wetenschap dat de omloopsnelheid van producten al maar toeneemt, proberen we bij projecten onze leveranciers te selecterenop 15 jaar levergarantie. We zetten dit vanuit onze contractverplichtingen uit naar onze partners, gebaseerd op eisen vanuit de techniek. Het ideaalbeeld is echter ook utopisch, het zou namelijk mooi zijn wanneer we bij een 20-jarig onderhoudscontract ook 20 jaar op beschikbaarheid van passende en werkende onderdelen kunnen rekenen. Vaak blijkt een vervangend product echter dusdanig veranderd, dat opnieuw aanpassen van documenten, opnieuw engineeren en testen een vereiste zijn. Daar zijn we echter goed in.”

Alles wat efficiënter kan, ook efficiënter doen

Onderhoud is zeker geen statisch proces bij Croonwolter&dros. Als koploper in innovatie wordt er altijd gekeken naar het optimaliseren van zaken. Koopmans geeft een goed voorbeeld: “Neem het thema cybersecurity. Met de toenemende digitalisering en communicatie via de Cloud is dit een zeer belangrijk onderwerp, ook op het gebied van onderhoud. Wij bieden complete cybersecurity scans aan. Na een scan kijken we samen met de klant waar verbeterpunten zitten en doen we voorstellen om snel en effectief de veiligheid te verhogen. Dat is in de eerste plaats goed voor de klant zelf, maar ook voor Croonwolter&dros en de gehele BV Nederland.” Schuurman voegt toe: “Informatieveiligheid moet vanzelfsprekend worden. Zorgvuldigheid is geboden wanneer je het functioneren van systemen toevertrouwd aan the Internet of Things.”

‘Groot Rotterdam’, meer een Geuzennaam dan een werktitel

Croonwolter&dros heeft vier grote onderhoudsopdrachten in en rondom Rotterdam. Intern noemt het team dat daar mee bezig is het werk ‘Groot Rotterdam’. “Dat is geen officiële benaming, maar meer een Geuzennaam”, legt Schuurman uit. “Het gaat om vier mooie projecten met onderhoud als groot component. Mijn eigen afdeling is dienstverlenend aan de projecten. We zijn ontstaan uit het renovatieproject A15 onder Rotterdam. ‘MAVA’ heet dit project, van Maasvlakte tot Vaanplein. In handen van RWS, met voor ons als opdrachtgever A-lanes A15, waarvoor wij risico dragend onze eigen scope instandhouden. In het project bevinden zich de Botlektunnel, de Botlekbrug en de Thomassentunnel.” Daarnaast is Croonwolter&dros voor 50% aandeelhouder in Sherpa Mos -een combinatie van Hollandia Services en Croonwolter&dros - dat gezamenlijk het meerjarig onderhoud aan de Maeslant- en Hartelkering uitvoert.

Als derde project noemt Schuurman de iconische Maastunnel, onlangs gerestaureerd. “Croonwolter&dros, Mobilis en Nico de Bont hebben vanuit de Combinatie Aanpak Maastunnel (CAM) integraal ‘De Oude Dame’ gerenoveerd en gerestaureerd. Nu zitten we in de fase van het onderhoud”, schetst Schuurman. “En weet je wat mooi is? Toen ik 31 jaar geleden begon bij het toenmalige Croon Elektrotechniek werd ik al ingezet bij renovatiewerkzaamheden aan de Maastunnel. Nu, 30 jaar later, ben ik namens CAM verantwoordelijk voor het onderhoud. Dat had ik nooit kunnen bedenken of zelfs maar durven hopen!” ‘ Verbinding A13-A16 Rotterdam is namens de combinatie “De Groene Boog” het vierde project binnen ‘Groot Rotterdam’. Schuurman: “ Het onderhoud is nu al in portefeuille, in 2024 als alles gereed is, vertrouwen we erop het hele tracé in onderhoud te krijgen, net zoals de A15 en de Maastunnel. De vier klanten die we met ‘Groot Rotterdam’ bedienen zijn allemaal even belangrijk. Dat is ook nodig, want alleen zo kunnen we een passende mix van projecten en risicoprofielen opstellen om alles te ‘bemensen’.”

Minimaliseren van veiligheidsrisico’s is het allerhoogste goed

“Ons allerhoogste goed is het minimaliseren van veiligheidsrisico’s op alle fronten”, vervolgt Schuurman. “Veiligheid is allesbehalve vanzelfsprekend. Iedereen moet kunnen vertrouwen op veilig verkeer, de opdrachtgever, de weggebruiker, de wegwerker en onze mensen. Dat heeft prioriteit 1 bij ons.” Koopmans vult aan: “We maken integraal gebruik van de ervaringen die we bij projecten opdoen en wisselen onderling informatie uit. Onze mensen moeten in staat zijn om hun kennis van een project en de objecten up to date te houden. Dat betekent dat ze frequent op bezoek moeten bij een project. Daarom laten we onze mensen rouleren, zodat het geen ‘rondje om de kerk’ wordt. Zo leren we om breder te kijken en te innoveren op een veel breder niveau.”

Als één van de grootste risicofactoren in beschikbaarheid noemt Koopmans het menselijk falen. “We bouwen veiligheidsprotocollen in. Bijvoorbeeld bij de Maeslantkering. Daar laten we verschillende pompen door verschillende ploegen onderhouden, om het kopiëren van fouten te voorkomen. Dat betekent slim plannen. Het is een stuk ‘redundancy’ op menselijk niveau. De Maeslantkering is in feite een grote robot. Aan de voorkant is dat mooi, want daarmee sluit je menselijk falen uit. Aan de achterkant maakt het echter het onderhoud complex. Daarom investeren we in onze mensen, in hun kennis en kunde. Human capital… het is en blijft mensenwerk. We proberen de zwakste schakel in een keten altijd naar een hoger niveau te krijgen.”

Stuur artikel door