Voorbereiding bouw 380 kV hoogspanningsstation Tilburg nu echt van start

Tilburg, 1 november 2023 - Al enige tijd rijden er vrachtwagens en tractoren af en aan bij de waterberging van de rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel. In de aankomende maanden moet hier 185.000 m3 grond worden ontgraven en verwerkt en 100.000 m3 zand worden geleverd en verwerkt om de bouw van het 380 kV hoogspanningsstation van TenneT mogelijk te maken. In 2026 moet het station technisch gereed zijn. Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren.

Op 1 november presenteerden de vier betrokken partijen, TenneT, Antea Group, Strukton en Samenwerking Croonwolter&dros – Mobilis (SC&M) de plannen om het station in 2026 te kunnen opleveren. Het hoogspanningsstation is nodig om probleemloze levering van stroom te kunnen garanderen. Het station wordt het eindpunt van de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en het landelijke hoogspanningsnetwerk. Deze verbinding, Zuid-West 380 kV, transporteert stroom van de productielocaties in Zeeland en op zee naar dit te bouwen hoogspanningsstation. Hier wordt de verbinding op het landelijke hoogspanningsnetwerk aangesloten. Tegelijkertijd wordt dit hoogspanningsstation via een transformator aan het hoogspanningsstation aan de Kalverstraat in Tilburg-Noord gekoppeld. Dat gebeurt via een ondergrondse kabel. Zo komt er op het onderliggende 150 kV elektriciteitsnetwerk ruimte, waardoor urgente problemen in de energievoorziening kunnen worden voorkomen.

Waterberging wordt verplaatst

Het hoogspanningsstation wordt ten noorden van de waterberging van Waterschap de Dommel gebouwd. Voor een deel komt het station op de huidige locatie van de waterberging te liggen. Strukton verplaatst deze berging voor gezuiverd water daarom gedeeltelijk naar beide kanten van de N261, onder meer in de oude vloeivelden van het Noorderbos. Het verplaatsen van de waterberging en waterlopen vraagt om het maken en aanpassen van stuwen en duikers. De waterberging zal drie à vier keer per jaar gevuld zijn. Het gezuiverde water stroomt daarna vanuit de berging naar de bestaande watergangen (sloten en riviertjes) aan de oostzijde. Ook verplaatst Strukton de huidige dijk van de waterberging.

Het hoogspanningsstation wordt 6,5 hectare groot

Samenwerking Croonwolter&dros – Mobilis start vervolgens eind van dit jaar met de bouw van het 6,5 hectare grote hoogspanningsstation. Het station bestaat onder meer uit dertien velden en bevat drie transformatoren die stroom van 380kV naar 150kV omzetten. Om dit mogelijk te maken, legt SC&M onder meer betonfundaties, staalconstructies (ondersteuningen en bliksempieken) installaties en portalen aan. Verder veldhuisjes, een centraal dienstengebouw waarin zich alle techniek voor de aansturing van het station bevindt, voor onderhoudspersoneel en drie transformatoren. Deze worden geheel bouwkundig omsloten, zodat het geluid wordt tegengehouden. Het regenwater op het hoogspanningsstation wordt opgevangen in de wadi. Hier kan het water op eigen terrein wegzakken. In het station worden grastegels van gerecycled kunststof gelegd. Doordat het gras in kleine vakjes moet groeien blijft het kleiner dan normaal en tegelijkertijd bied het een stabiele ondergrond om veilig over te kunnen lopen om componenten te inspecteren.

Zoeken naar oplossingen

Voor TenneT is het verleggen van een waterberging geen dagelijkse kost. Daarom werd ingenieurs- en adviesbureau Antea Group ingeschakeld. Zij ontwikkelden een plan van aanpak op basis van onderzoeks-, denk- en rekenwerk. Samen met gemeente, waterschap en Natuurmonumenten zochten zij naar oplossingen om de verplaatsing van de effluentvijver en de bouw van het station mogelijk te maken door alle benodigde stappen te vertalen naar ontwerpen, een uitvoeringsbestek, vergunningsaanvragen en aanbestedingsdocumenten inclusief alle benodigde onderzoeken.

Stuur artikel door