Verkeers- en Tunneltechnische Installaties RijnlandRoute nader beschouwd

COMOL5 legt in opdracht van de provincie Zuid-Holland het eerste deel van de RijnlandRoute aan. Dit deel omvat de aanleg van de nieuwe N434 tussen de A44 en de A4 bij Leiden, met een geboorde tunnel onder Voorschoten en aanpassingen aan de A4 en de A44. Het consortium COMOL5 bestaat uit een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros, VINCI Construction Grands Projets en DEME Infra Marine Contractors.
GWW-Bouw sprak Projectmanager VTTI Benjamin Mooijaart over de werkzaamheden van Croonwolter&dros.

“Het unieke is dat de vier deelnemende partijen in COMOL5 allen voor 25% aandeelhouder zijn. Ook Croonwolter&dros is er fors risicodragend ingegaan, om een goede stem te hebben binnen dit project. Croonwolter&dros is de verantwoordelijke partij voor de volledige VTTI, de verkeers- en tunneltechnische installaties”, opent Mooijaart het gesprek.

Medio augustus van start met het installeren

Op de vraag hoe de planning voor het starten met de installatiewerkzaamheden voor de tunnel eruitziet, antwoordt Mooijaart: “Volgens de huidige planning zouden we medio augustus van start moeten gaan met het opbouwen van de installaties in het eerste kabel- en leidingenkanaal in de eerst geboorde buis. Gezien de Corona omstandigheden wereldwijd kan ik niet zeggen of we deze startdatum voor het TTI werk gaan halen, maar uiteraard streven we er met man en macht naar.”

In de reeds geboorde buis worden de voorbereidingen getroffen voor de installaties: “Civiel brengt daar het kabel- en leidingenkanaal aan. Deze meet 140 cm breed en 210 cm hoog, dat is het profiel van de vrije ruimte die we tot onze beschikking hebben binnen de 11 meter doorsnede van de tunnel. De diverse kabelgoten (10kV, 690V, 400V/230V en zwakstroom/data/glasvezel) komen allemaal aan één zijde, samen met de afvoerleidingen voor het afvoeren van water in de tunnel, via kolken in het wegdek van de verkeersbuis. Tevens komen de brandblusleidingen aan dezelfde kant te hangen, deze voorzien de hulppostkasten in de verkeersbuis van water. Tussen dienstgebouw west en oost komt een 10kV verbinding te liggen voor distributie van de grote vermogens en er komen diverse 690 Volt kabels te liggen, voor onder andere het voeden van de ventilatoren. Daarnaast komen er heel veel 400 Volt/230 Volt en zwakstroom-, data- en glasvezelkabels te liggen.”

Alle processen worden gekoppeld aan systemen

Aan de andere zijde van het kabel- en leidingenkanaal is om de 50 meter een zogenaamde Enis voorzien. Mooijaart legt uit: “Daarin worden alle componenten en kasten gehangen. Vanaf die kasten worden alle componenten gevoed die nodig zijn voor de besturing van de tunnel. Tussen alle kasten in de E-nissen zit een glasvezelverbinding, voor dataverkeer in twee richtingen. Een goed voorbeeld van de inzet is wanneer een weggebruiker een hulppostkast opent. Dan wordt er een signaal via het dienstgebouw gestuurd, deze stuurt automatisch een signaal terug naar de dichtstbijzijnde camera, die zich vervolgens automatisch op de betreffende hulppostkast richt. Een ander voorbeeld is wanneer het zichtmeetsysteem/luchtkwaliteitmeetsysteem alarm slaat. Bij minder zicht wordt de tunnelventilatie dan automatisch opgestart. Eventuele rook wordt uit de tunnel geblazen voor een goed zicht.” En over goed zicht gesproken… Aan innovatie geen gebrek. Alles staat ook nog eens in het teken van duurzaamheid. Een mooie ontwikkeling is Solar Optic Fiber. De RijnlandRoute is de eerste tunnel ter wereld waarbij licht wordt opgevangen met GPS gestuurde lenzen op de tunnel, die meedraaien met de zon. Dit licht wordt via glasvezel getransporteerd naar lichtunits die zich bij de inritten van de tunnel bevinden. Mooijaart: “Daarmee wordt het energieverbruik om de inritten van de tunnel te verlichten drastisch gereduceerd. Dat licht is nodig om de overgang tussen de tunnel en de buitenwereld zo min mogelijk belastend voor de ogen van de automobilist te laten zijn.” De kabels zijn eigenlijk de zenuwbanen naar de dienstgebouwen. “Alle processen in de tunnel zitten gekoppeld aan systemen. De dienstgebouwen worden op hun beurt gekoppeld aan de verkeerscentrale in Rhoon, van daaruit wordt alles bestuurd, bewaakt en bediend, volgens het ‘3B-systeem’. Besturing, Bewaking en Bediening. De TTI-installaties in dienstgebouwen zijn compleet modulair opgebouwd in 26 gekoppelde modules, 17 voor dienstgebouw Oost en 9 voor dienstgebouw West. Deze modules zijn allemaal bij COMOL5 in Eindhoven gebouwd en met de werkelijke systemen getest.” “Eind maart 2022 moet de gehele civiele en technische montage van de tunnel gereed zijn zodat de testperiode opgestart kan worden en de tunnel eind 2022 opengesteld kan worden voor verkeer, afhankelijk van de huidige omstandigheden uiteraard.”
COMOL5 heeft vervolgens een 15-jarig onderhoudscontract na openstelling, waarbij Croonwolter&dros verantwoordelijk blijft voor het onderhoud van de installaties”, zegt Mooijaart tot besluit.

Stuur artikel door