Utrecht kiest Croonwolter&dros GBBS voor 10 jaar onderhoud

Gemeente Utrecht heeft met Croonwolter&dros GBBS het contract ondertekend voor het preventief en correctief onderhoud aan de beveiligingsinstallatie van het stadskantoor Utrecht. Het stadskantoor staat op een complexe locatie: deels naast en deels bovenop de stationshal van het drukste treinstation van Nederland. 

Bij de realisatie van de nieuwbouw  in 2014 heeft destijds nog Croon als nevenaannemer de elektrotechnische werkzaamheden uitgevoerd. Binnen deze werkzaamheden is indertijd de beveiliging als meerwerk in opdracht verkregen. Nu heeft Gemeente Utrecht ook weer voor GBBS gekozen om de  beveiligingsinstallatie voor 10 jaar te beheren.

Het Stadskantoor in Utrecht is groot. Het 92 meter hoge pand telt maar liefst 21 verdiepingen met 2500 werkplekken en 47 publieksbalies. Inwoners van de gemeente Utrecht kunnen hier terecht voor alle zaken die zij met de gemeente en aanverwante organisaties moeten regelen: van geboorteaangiftes tot bouwvergunningen en van schuldhulpverlening tot reisvaccinaties.

Veiligheid versus  gastvrijheid?

Senior Adviseur Leveranciersmanagement van het Facilitair bedrijf van de gemeente Utrecht, Thomas Blom: “Het is een groot gebouw op een van de drukste plekken van Utrecht. De kans dat een onveilige situatie zich  voordoet, is relatief groot. Daarbij hebben we jaarlijks zo’n 400.000 bezoekers over de vloer. Onze grootste uitdaging is om er voor te zorgen dat onze beveiliging enerzijds voldoende is  om de risico’s te beheersen en anderzijds geen negatieve invloed heeft op de gastvrijheid in het gebouw. Een grote rol hierin speelt onze centrale beveiligingsloge van waaruit onze beveiligingsmedewerkers hun werk kunnen doen. De beveiligingsloge vormt het hart van onze beveiliging. Van hieruit vindt met een securitymanagementsysteem, monitoring plaats en wordt aansturing gegeven aan het inbraakalarmeringssysteem, het toegangscontrolesysteem, elektronische sleutelkasten, paniekknoppen en videobewaking. De meldkamer wordt daarbij ondersteund door het door GBBS ontwikkelde Prismata softwareplatform.”

Stuur artikel door