Tweede sluis bij Eefde in gebruik

Op 20 april 2020 zijn de tweede sluis bij Eefde en het terrein naast de sluis in gebruik genomen. Na een bouwperiode van 3 jaar kunnen vanaf nu de schepen gebruik maken van de diepere en snellere tweede sluis.

Bijdrage stimulans Twentse economie

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): 'De 2e sluis verbetert de bereikbaarheid van Twente voor de binnenvaart en geeft hiermee een belangrijke economische impuls aan de regio. Het geeft de ruimte aan grotere zwaarder beladen binnenvaartschepen die door uitbreiding van het sluizencomplex nu ook de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen aandoen.’

Nieuw terrein naast de sluis

Voor de inrichting van het terrein rondom het sluizencomplex is, samen met omwonenden en een landschapsarchitect, een landschapsplan opgesteld. Behoud van het landschappelijk karakter staat daarbij voorop. Er zijn ruim 350 bomen gepland en er zijn een amfitheater en een speeltuin aangelegd. Ook kan er gewandeld worden over de boulevard met zicht op de passerende schepen.

Innovatieve waterbouw

De nieuwe sluiskolk heeft een zogeheten segmentdeur gekregen, die wegdraait in de bodem als de sluis opengaat. Een segmentdeur van deze omvang in een schutsluis is uniek in Nederland. Voordeel van deze segmentdeur is dat hij bij een calamiteit ook tegen de stroming in is te sluiten. Dit draagt bij aan de waterveiligheid. Bovendien is de deur makkelijker te onderhouden en energiezuinig in gebruik.

Goede samenwerking

De realisatie van de nieuwe sluis is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Lock to Twente (Mobilis en Croonwolter&dros). Ook de gemeente Lochem, het waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland waren betrokken bij de uitbreiding van Sluis Eefde.

Lees ook

Sluiscomplex Eefde: 2 kolken, 3 typen deuren

In de nieuwe sluiskolk van sluis Eefde komen puntdeuren en een segmentdeur. Deze combinatie is een primeur in Nederland. Deze video geeft meer inzicht in hoe de gigantische segmentdeur van zo'n 15 m hebben is verplaatst.

Plaatsing puntdeuren nieuwe sluis Eefde

Naast de segmentdeur gebruiken we bij de tweede kolk van het sluiscomplex bij Eefde ook puntdeuren. Bekijk de video om te zien hoe we deze per stuk 50.000 kg wegende deuren op hun plek hebben gehangen.

Stuur artikel door