Tweede contractverlenging Meerjarig Onderhoud Stormvloedkeringen

Rijkswaterstaat maakt gebruik van de optie tot verlenging van het meerjarig onderhoudscontract voor de Stormvloedkeringen Maeslantkering en de Hartelkering met SHERPA, een combinatie van Croonwolter&dros en Hollandia Services. 

Sinds 15  april 2017 voert de combinatie SHERPA het meerjarig onderhoud uit aan deze stormvloedkeringen. Dit onderhoudscontract duurde vier jaar, waarbij opdrachtgever Rijkswaterstaat het contract twee keer kon verlengen met twee jaar.

We zijn er dan ook trots op dat we ook voor de tweede contractverlenging weer de opdracht en het vertrouwen hebben gekregen van Rijkswaterstaat. Een mooie bevestiging van de succesvolle samenwerking met Rijkswaterstaat. Samen creëren we vooruitgang. Deze contractverlenging gaat in per 16 april 2023 en loopt door tot 15 april 2025.

Gedurende de afgelopen zes jaar hebben we goed samengewerkt om de keringen beschikbaar te hebben voor bescherming van het achterland. De succesfactor is een stabiele projectorganisatie met veel vakmanschap die werkt met korte lijnen en open communicatie.
Simon Voorberg & Dennis Claassen, contractmanagers Rijkswaterstaat

Diverse onderhoudswerkzaamheden

Binnen het meerjarig onderhoudscontract voor de Maeslant- en Hartelkering onderhouden Croonwolter&dros en Hollandia Services de elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en civiele installaties van beide keringen. Dit betreffen per jaar ongeveer 800 verschillende preventieve werkzaamheden. Naast preventief onderhoud wordt er ook correctief onderhoud uitgevoerd om de werking van de keringen in stand te houden en/of te optimaliseren. Daarnaast worden ook eventuele storingen opgepakt en opgelost.

“Hoe gaaf is het dat wij samenwerken met het Operationele Team van Rijkswaterstaat dat in actie komt bij hoge waterstanden waarbij de keringen mogelijk moeten sluiten”.
Dennis Rorijs, technisch operationeel manager Croonwolter&dros

Betrokken bij het mogelijk sluiten van de keringen

Naast de onderhoudswerkzaamheden aan de stormvloedkeringen levert de combinatie ook een bijdrage aan het Operationeel Team van Rijkswaterstaat voor de mogelijke sluiting van de keringen bij hoge waterstanden. Hierbij is er een goede onderlinge samenwerking tussen alle partijen. Zowel binnen de SHERPA VOF als met  de beheerder en  het IPM-team (PPO) van Rijkswaterstaat. De lijnen zijn kort en transparant over wat er gedaan moet worden.

Stuur artikel door