Totaalafsluiting Westerscheldetunnel

Ieder jaar is er een totaalafsluiting van de Westerscheldetunnel. Hierbij zijn beide tunnelbuizen en de tunnelwegen vrij van verkeer en vindt er groot onderhoud plaats. Denk hierbij aan het testen of alle omroepsystemen (ook via de radio) werken, of alle verkeerslichten de juist info tonen, of alles goed werkt bij de dwarsverbinding etc. Ook wordt tijdens zo’n nacht gewerkt aan het asfalt en zijn reparaties en voorbereidingen getroffen voor de nieuwe hoogspanningslijn. Ook zijn er veel schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd van bijvoorbeeld de camera’s, de portalen, hectometerborden en is het zwerfvuil opgeruimd.

Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de weggebruikers is de afsluiting in de avond- en nachturen. Dit jaar was dit in de nacht van 31 mei op 1 juni.

Tegelijkertijd is een multidisciplinaire calamiteitenoefening gehouden. Er werd een groot ongeval in de Oostbuis nagespeeld en medewerkers van N.V. Westerscheldetunnel, hulpdiensten (brandweer, ambulancedienst, politie), lotus-slachtoffers en figuranten deden mee om de oefening zo realistisch mogelijk te maken. Het doel was om samenwerking, procedures en de tunneltechniek te testen en oefenen. Dat is gelukt, want de oefening is succesvol verlopen!

Onderhoud en Calamiteitenoefening Westerscheldetunnel

Meten tunnelverlichting

Onderhoudsnacht

Op achtergrond calamiteitenstatus

Multidisciplinaire calamiteitenoefening

Meten tunnelverlichting

Afname calamiteitenprotocol

Tunnelbesturingssysteem

Groenonderhoud

Stuur artikel door