TenneT kiest voor intelligent modulair stationsontwerp Croonwolter&dros

Met de voorlopige gunning van het Proof-Of-Concept (POC) van de AIS hoogspanningsstations Hengelo en Nederweert aan Croonwolter&dros geeft TenneT TSO B.V. een belangrijke impuls aan het voorgenomen vervangingsprogramma van AIS hoogspanningsstations. Het doel van de POC is het door Croonwolter&dros ontwikkelde modulaire stationsontwerp gecontroleerd uit te rollen en gedane beloftes te toetsen. Het ontwerp moet zorgen voor een verbetering van de vervangingssnelheid, een reductie van de life cycle kosten, een kortere uitbedrijfname tijdens vervanging (VNB) en een vergroting van de onderhoudbaarheid & leveringszekerheid.

Ontwikkeling & realisatie Proof-Of-Concept van start

De POC wordt in de periode 2019-2021 samen met TBI-ondernemingen Soltegro, Mobilis en een select aantal externe partners gerealiseerd. De POC is leidend in een 10-jaar durend vervangingsprogramma van circa 150 stuks 110kV en 150kV stations (1140 velden), dat medio 2022 aanvangt.

System integration

De opdracht is een belangrijk succes in de strategische beweging richting System Integration. Als partner van TenneT is Croonwolter&dros immers verantwoordelijk voor het integrale ontwerp en de realisatie van het station van de toekomst. Daarnaast draagt Croonwolter&dros als hoofdaannemer de verantwoordelijkheid het station werkend en conform de vraagspecificaties van TenneT op te leveren, wat een enorme meerwaarde vertegenwoordigt! Het project heeft een integraal en multidisciplinair karakter en behelst alle onderdelen, waaronder de primaire en secundaire elektrische installatie, de automatisering, het modulaire stationsontwerp, alle civiele onderdelen en de tijdelijke installaties.

Spanningsniveau van >110kV

TenneT TSO B.V. is de Transmission System Operator (TSO) van Nederland, exploitant van het landelijk hoogspanningsnet met een spanningsniveau van 110 kV en hoger. Dit netwerk verbindt alle regionale netten in Nederland met elkaar en legt een verbinding met het Europese netwerk. Naast het beheer van het net, bewaakt TenneT ook de betrouwbaarheid en continuïteit van de nationale elektriciteitsvoorziening. Dit gebeurt door het net onpartijdig beschikbaar te maken voor vermogenstransmissie en door het noodzakelijke evenwicht te handhaven tussen vraag en aanbod van elektriciteit in Nederland.

Met deze voorlopige gunning waardeert TenneT het intelligent en modulair stationsontwerp van Croonwolter&dros en geven zij het vertrouwen dit uit te voeren.

Stuur artikel door