Technische installaties geplaatst in dienstgebouw Corbulotunnel RijnlandRoute

Deze week heeft Comol5 de eerste tunneltechnische installaties (TTI) geplaatst in het dienstgebouw van de Corbulotunnel in Leiden. Het gaat om 54 verschillende installaties die zorgen voor een veilige tunnel, zoals de verlichting, camera’s, noodtelefoons en het brandmeldsysteem. De installaties, opgebouwd in totaal 24 modules (containers), zijn de afgelopen twee jaar op de testlocatie in Eindhoven opgebouwd en uitvoerig getest. Speciaal voor het transport van Eindhoven naar Leiden zijn de modules stof- en waterdicht verpakt en worden ze volgens een vast stramien het dienstgebouw in gehesen.

Kinderziektes

Door de tunneltechnische installaties van tevoren modulair op te bouwen, zijn kinderziektes al op de testlocatie eruit gehaald en dat scheelt later veel tijd. Met deze modulaire werkwijze worden de testwerkzaamheden in de tunnel aanzienlijk beperkt tot voornamelijk fysieke testen, die ook daadwerkelijk pas in de tunnel kunnen plaatsvinden.

Benjamin Mooijaart, projectmanager VTTI Comol5 is trots op deze bijzondere mijlpaal: “Een eis van de opdrachtgever was dat alle TTI’s 2 jaar voor opening getest moesten zijn. Met deze manier van werken zijn we daarin nog een stapje verder in gegaan”. Piet Jansen, projectleider TTI Provincie Zuid-Holland beaamt dat: “Deze mijlpaal in het project is de kers op de taart. Onze strategie uit 2015 om 2 jaar voor openstelling geteste systemen naar de tunnel te brengen, is geslaagd. We hebben alles op papier beoordeeld en in Eindhoven getest, en nu is het werkelijkheid”.

“Een eis van de opdrachtgever was dat alle TTI’s 2 jaar voor opening getest moesten zijn. Met deze manier van werken zijn we daarin nog een stapje verder gegaan”.
Benjamin Mooijaart, projectmanager VTTI Comol5 | Croonwolter&dros

Inrichting dienstgebouwen

16 van de 26 modules worden momenteel geplaatst in het dienstgebouw aan de oostzijde nabij de A4. De overige tien modules gaan in de zomer naar het dienstgebouw aan de westzijde, nabij de A44. De modules worden van de vrachtwagens het dienstgebouw in gehesen, naar de begane grond en het -1 niveau. Dat moet in een bepaalde volgorde gebeuren. Ook worden er brandwerende wanden tussen geplaatst. Als alles erin zit, kan het dak erop.

“Deze mijlpaal in het project is de kers op de taart. Onze strategie uit 2015 om 2 jaar voor openstelling geteste systemen naar de tunnel te brengen, is geslaagd. We hebben alles op papier beoordeeld en in Eindhoven getest, en nu is het werkelijkheid”.
Piet Jansen, projectleider TTI Provincie Zuid-Holland

Aansluiten bekabeling & testen op locatie

De volgende stap na het plaatsen van de modules, is het aansluiten van alle bekabeling. De installaties worden met elkaar verbonden via een kabelkoker onder het wegdek waarbij om de 50 meter nissen zitten met technische kasten. Deze kasten worden verbonden met de dienstgebouwen en met de componenten in de tunnel. Het leggen van al die verbindingen duurt zeker nog een jaar, daarna vindt het testen plaats en wordt de vergunning aangevraagd. Volgens de huidige planning gaat de Corbulotunnel in 2023 open voor verkeer.

Primeur: drie jaar voor openstelling verbonden met verkeerscentrale Rhoon

In de afgelopen twee jaar zijn alle installaties opgebouwd en getest op de testlocatie in Eindhoven. Maar liefst drie jaar voor openstelling waren de tunneltechnische installaties van de RijnlandRoute al aangesloten op de verkeerscentrale in Rhoon. Een primeur in de tunnelwereld!

In Eindhoven zijn alle tunneltechnische installaties (TTI) volledig geconditioneerd gebouwd en getest. Hier worden de TTI’s en de modules klaargemaakt voor transport en plaatsing op de definitieve eindbestemming in de dienstgebouwen (plug & play). De modules worden stof- en waterdicht verpakt voor het transport.

Over de RijnlandRoute en Comol5

Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros, VINCI Construction Grands Projets en DEME Infra. De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is Comol5 verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

Stuur artikel door