TBI Veiligheidsdag 2018: Van moeten naar willen

TBI Veiligheidsdag 2018

2700 Mannen en vrouwen van Croonwolter&dros staan op vrijdag 16 maart stil bij veiligheid op de werkvloer. Want veiligheid ontstaat niet vanzelf. Daar moet je samen voor werken, elke dag weer. Centraal thema dit jaar: Van Moeten Naar Willen.

Van Moeten naar Willen

Croonwolter&dros wil voorop lopen als het gaat om veiligheid. Als het veiligheidsbewustzijn groeit dan is direct merkbaar aan het gedrag, de opgeruimde werkplekken. Dit leidt tot een meer open communicatie waardoor alles bespreekbaar is en we vooral het elkaar kunnen en durven aanspreken. Op deze manier wordt veiligheid niet het moeten volgen van regels maar dé wijze waarop we willen werken om ons vak goed te kunnen uitoefenen.

Impressie

De Veiligheidsrichtlijn

Veiligheid heeft bij Croonwolter&dros de hoogste prioriteit.  De kerngedachte van ons veiligheidsdenken is dat incidenten vermijdbaar zijn, overal, altijd.
Als TBI-onderneming werken we conform basisprincipes van de TBI Veiligheidsrichtlijn:

1) Incidenten terugbrengen tot absoluut minimum.
Dat is een zorgplicht voor en van alle medewerkers, inclusief de medewerkers van alle meewerkende partners; overal, altijd.
Afb. safety check zero acdidents

2) Leren van eerdere incidenten: lerende organisatie zijn en blijven.
We trekken lessen uit incidenten om herhaling te voorkomen.

3) Een toonaangevende positie ambiëren als duurzame onderneming. Daarom moet veiligheid zijn verankerd in onze identiteit ons beleid en werken we aan een zo hoog mogelijke positie op de veiligheidsladder voor ondernemingen.
afb Certficering Safety ladder

4) Samen sterk staan dankzij een gezamenlijke veiligheidsaanpak.    
Door in veiligheid samen op te trekken niet alleen met de andere TBI ondernemingen maar met alle partners  in de keten staan we sterker, leren we sneller en kunnen we elkaar blijvend inspireren.
 

Tips

Van Moeten naar Willen

Werk veilig, werk samen

Stuur artikel door