TBI tekent contract met PK Olie voor HVO100-brandstof

Donderdag 14 maart jl. ondertekende TBI een contract met PK Olie voor de afname van HVO100-brandstof. Afgelopen najaar bepaalde TBI al om over te schakelen op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) als brandstof op alle bouwplaatsen. In PK Olie is nu een nieuwe leverancier gevonden die deze duurzamere brandstof gaat leveren op alle bouwplaatsen van TBI.

90% minder CO2

HVO is een tweede generatie biodiesel en wordt, naast de plantaardige oliën, ook geproduceerd uit afval, restoliën en vetten, zoals afgewerkt frituurvet. Met de overstap op HVO100 (met toevoeging van Adblue) als brandstof in combinatie met het gebruik van stage V motoren stoot het TBI-materieel bijna 90% minder CO2 uit dan bij het gebruik van traditionele diesel. Het is een relatief eenvoudige manier om aan de TBI-brede ambitie bij te dragen om in 2030 minstens 50% minder CO2 uit te stoten. Vorig jaar april committeerde TBI zich aan Net-Zero in 2050. De overgang naar HVO sluit hier naadloos bij aan.

Duurzaam bouwen doen we samen

We zien dat in tenders en ook bij lopende projecten de impact van het materieel op het milieu steeds belangrijker wordt. Duurzaam bouwen is samenwerken en dat betekent dat we stappen moeten maken. Het gebruik van stage V motoren in combinatie met HVO100 is een tussenoplossing op weg naar betere varianten die daarnaast een positief effect hebben op de stikstofuitstoot. We kiezen heel bewust voor HVO100 voor alle TBI materieelstukken. In combinatie met stage V motoren is deze combinatie momenteel het beste alternatief voor het zwaardere materieel. Zo proberen we ook andere partijen aan te moedigen hierover na te denken.

Het brandstofcontract geldt voor alle ondernemingen die onder TBI vallen en gaat in per 1 maart 2024 met een looptijd van drie jaar. Ook bouwcombinaties waarin de TBI-ondernemingen participeren mogen gebruik maken van deze overeenkomst. Grote en vaste onderaannemers kunnen met hun eigen contract aansluiten op de afgesproken condities.
 

Stuur artikel door