Stroom en data voor de gerenoveerde Afsluitdijk

De Afsluitdijk zal in zijn gerenoveerde vorm nog meer techniek bevatten dan nu het geval is. Croonwolter&dros verzorgt het E-technische deel rondom de renovatie van de Afsluitdijk. Jos Dekker, verantwoordelijk voor projectleiding uitvoering op locatie, vertelt over de vele facetten die het E-technische deel met zich meebrengt.

Onder meer extra spuimiddelen, een vismigratierivier, twee gemalen met in totaal zes kolossale pompen en twee keersluizen worden toegevoegd aan de reeds bestaande mechanische en hydraulische delen. Zaken die vragen om stroomtoevoer, die aangestuurd moeten worden en, niet onbelangrijk, gemonitord moeten worden.

Croonwolter&dros verzorgt het E-technische deel rondom de renovatie van de Afsluitdijk. Jos Dekker is verantwoordelijk voor Projectleiding uitvoering op locatie. Vakblad GWW-Bouw sprak met hem over de vele facetten die het E-technische deel met zich meebrengt.

Artikel: E-techniek: stroom en data voor de gerenoveerde Afsluitdijk

Sherpa

Verenigd in de combinatie Sherpa is Croonwolter&dros samen met Arcadis, sinds 2013 verantwoordelijk voor het onderhoud en de modernisering van de bruggen en sluizen van de Afsluitdijk, Enkhuizen, Lelystad en de Randmeren. Het onderhoud is risico gestuurd opgezet en uitgevoerd. Deze nieuwe aanpak is samen met Rijkswaterstaat uitgewerkt. Het omvat de instandhouding van de elektrotechnische en mechanische installaties en het verhelpen van civiele schades. Ook vallen er renovatiewerkzaamheden aan de sluiscomplexen bij de Afsluitdijk onder dit contract zoals de modernisering van de besturing en bediening, de revisie van de draaibruggen, schutsluizen en spuisluizen en de vernieuwing van rem- en geleidewerken.

Bekijk hieronder een film over de werkzaamheden en renovatie van bruggen en schutsluizen (7.50 minuten).

Renovatie Afsluitdijk: Lorentz en Stevinsluizen

Stuur artikel door