Strategische samenwerking tussen Croonwolter&dros en Blockbax

Croonwolter&dros is een strategische samenwerking aangegaan met het Rotterdamse Blockbax, een leverancier van een Low Code IoT Platform. De komende jaren creëert Blockbax voor de verschillende bedrijfsonderdelen van Croonwolter&dros zgn. ‘Digital Twins’ van de gebouwen en objecten die door Croonwolter&dros geïnstalleerd of beheerd worden.

Digital twins zijn van belang voor de monitoring van de technische systemen in bijvoorbeeld kantoorpanden of infrastructurele werken zoals bruggen en tunnels maar ook kleinere objecten, zoals een groep CV ketels in woningen die van hout gebouwd worden. Deze Digital Twins vormen de basis voor slimmer werken en leveren zo een directe bijdrage aan een aantal strategische doelstellingen rondom klantgerichtheid, operational excellence, innovatie en duurzaamheid. 

Inzichten en analyses op ieder gewenst niveau 

Croonwolter&dros maakt gebruik van de expertise van Blockbax, ter ondersteuning van de ontwikkelingen van smart buildings zodat zij data vanuit de gebouwde omgeving kunnen ontsluiten, analyseren en presenteren.

Consultant van TBI-SSC, Jeroen Pat en digitale transformatie manager van Croonwolter&dros, Pervin Demirtekin lichten toe:

“Voor onze klanten creëren wij integraal inzicht in gebouwprestaties. Dit betekent dat wij in staat zijn om data vanuit verschillende bronnen te ontsluiten en te combineren. Denk hierbij aan data vanuit sensoren voor het meten van luchtkwaliteit en bezettingsgraad gecombineerd met de data over de prestaties van de installaties die wij uit het gebouwbeheersysteem (GBS) ontsluiten. Door de inzet van Blockbax kunnen wij onze klanten een omgeving bieden waarin zij monitoren hoe hun vastgoed presteert op het gebied van gezondheid, flexibiliteit en duurzaamheid. Blockbax is voor ons en onze klanten een hele toegankelijke omgeving om digitale ontwikkelingen mee te ondersteunen en de waarde van data en analyses aan te tonen. Naast het feit dat wij met Blockbax in staat zijn om dynamisch dashboards in te richten zijn wij ook in staat om ‘actionable insights’ te creëren. Het stopt dus niet bij de inzichten, maar geeft ook inzicht hoe te optimaliseren.”

Actieve betrokkenheid van de hele organisatie

‘Blockbax is een snel en wendbaar platform dat we voor verschillende toepassingen in de infra, industrie en in slimme gebouwen & woningen kunnen gebruiken. Het is geschikt voor zowel kleinere projecten zoals de toolkit als complexe oplossingen zoals Truestate, onze smart buildings propositie.’, aldus Bjorn Smeets, Directeur Inkoop & Logistiek.

‘Blockbax maakt het tevens mogelijk dat collega’s uit de business, zoals asset managers of onderhoudsmonteurs, zelf een actieve rol kunnen spelen bij dit soort belangrijke ontwikkelingen. We hebben geleerd hoe belangrijk adoptie vanuit de organisatie is, dit waren voor ons de belangrijkste redenen om voor de komende jaren voor Blockbax te kiezen.’

Over Croonwolter&dros

Croonwolter&dros loopt al meer dan 140 jaar voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Ook in deze tijd, waarin de rol van techniek steeds belangrijker wordt, zijn wij een aanjager van nieuwe technologische ontwikkelingen. We hebben de kennis, de ervaring en het vakmanschap om intelligente systemen en integrale, duurzame oplossingen te bedenken, te ontwikkelen, te implementeren, te beheren en te onderhouden. 

Over Blockbax

Blockbax levert een Low Code IoT Application Platform voor de opslag, visualisatie, analyse en combinatie van real-time en historische data uit sensoren en/of meetsystemen. De Low Code opzet van het platform geeft monteurs, elektrotechnici en ingenieurs de tools in handen om zelf dit type data te vertalen naar waardevolle inzichten.

Het platform wordt door bedrijven in verschillende sectoren gebruikt voor de monitoring van diverse assets en energiebronnen met als resultaat minder storingen, lagere onderhoudskosten en hogere klanttevredenheid.

Meer info op www.blockbax.com.

Stuur artikel door