Smart Building stopt discussies over het klimaat op de werkvloer

Uit recent onderzoek blijkt dat het merendeel van de op kantoor werkende Nederlanders het klimaat op hun werkvloer niet prettig vinden. De een vindt het te warm, de ander vindt het te koud. Het binnenklimaat kan zo dagen achtereen onderwerp van gesprek zijn en een werkplek bijzonder vervelend maken. Toch is de temperatuur maar een onderwerp als het gaat over een goed binnenklimaat. Ook verlichting, geluid en tocht kunnen voor de nodige afleiding zorgen.

Croonwolter&dros ziet de aandacht groeien met betrekking tot een comfortabele werkomgeving. Aantrekkelijke panden met een goed binnenklimaat zijn nu eenmaal meer in trek voor huurders en zorgen voor een hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers. Door de inzet van sensortechnologie in bestaande en nieuwe gebouwen wordt het binnenklimaat dan ook steeds beter. De data die de sensoren zowel binnen áls buiten verzamelen, komen binnen op een gebouwbeheer­systeem (gbs) en met behulp van gebouwautomatisering en meet- en regeltechniek kunnen er verschillende scenario’s worden afgespeeld. Een zelfdenkend gebouw is het resultaat. 

Geen woorden, maar daden

Dat sensortechnologie positief bijdraagt aan de beleving van het binnenklimaat, mogen de medewerkers van Croonwolter&dros vanaf eind januari ook ervaren in het nieuwe hoofdkantoor MM25. Hier is gekozen voor klimaatplafonds waarin een sensor zit die uitleest wat de verhouding CO2/O2 is, wat de temperatuur is en hoe het licht binnen zich verhoudt tot het licht buiten. De sensor meet ook aanwezigheid en zo bepaalt het gebouw zelf ook de energiebehoefte: als bepaalde werkplekken leeg zijn, dan hoeft bijvoorbeeld de klimaatinstallatie aan dat gebied geen aandacht te geven.

Geluid op open vloeren leidt af

Een ander aandachtspunt is het geluid. In veel kantoren is het ‘nieuwe werken’ heel gewoon. Open ruimtes bevorderen de samenwerking, is het uitgangspunt. Uit studies blijkt echter dat het geluid op deze open vloeren, mensen enorm kan afleiden. Bij het inrichten van ruimtes is het dan ook belangrijk hier maatregelen tegen te nemen. In het nieuwe hoofdkantoor van Croonwolter&dros is daarom gekozen voor het plaatsen van geluidsabsorberende kasten en tussenschotten. Leuk detail: de tussenschotten zijn in dit geval gevuld met gerecyclede werkkleding van TBI-collega’s.  

Meer weten over een gezond binnenklimaat? Neem contact op met collega Walter van der Schee, Concept Developer Utiliteit via T 06-2279 1647 of E walter.vanderschee@croonwolterendros.nl.

Stuur artikel door