Samenwerking Rijkswaterstaat en Samen in Zee voor de renovatie van sluiscomplexen Zandkreek en Hansweert

Na vele jaren intensief gebruik zijn sluiscomplexen Zandkreek en Hansweert toe aan een grondige renovatie. Rijkswaterstaat heeft de opdracht daartoe definitief gegund aan bouwcombinatie Samen in Zee, bestaande uit: Croonwolter&dros, Mobilis en Hollandia Services. Het project Renovatie sluiscomplexen Zandkreek en Hansweert is het eerste project met een 2-fasen aanpak in combinatie met een contractuele portfolio-aanpak.

Belangrijke schakels

De Zandkreeksluis is de verbinding tussen het Veerse Meer en de Oosterschelde en dateert uit de jaren ’60. Het gehele sluiscomplex bestaat naast de kolk uit twee beweegbare bruggen in de N256. Het object is ruim over de helft van haar 100-jarige levensduur. Het Sluiscomplex Hansweert werd in 1987 in gebruik genomen en heeft bijna 40 jaar onafgebroken dienstgedaan als een belangrijke schakel voor de beroepsvaart op de corridor Antwerpen-Rotterdam.

Voor beide complexen geldt dat verschillende onderdelen nodig aan revisie, renovatie of vervanging toe zijn. De werkzaamheden omvatten onder andere nieuwe systemen voor bediening, besturing en bewaking, vervangen sluisdeuraandrijvingen, aanpassingen vanuit de machinerichtlijn en renovatie van diverse werktuigbouwkundige en civiele constructies.

2-fasen en portfolio-aanpak

Voor de renovatie van beide sluiscomplexen is gekozen voor een 2-fasen en een portfolio aanpak. De eerste renovatie waarmee wordt gestart is die van de Zandkreek. Door het gebruik van de contractuele portfolio-aanpak kan de combinatie Samen in Zee bij een goed verloop van deze renovatie, ook de renovatie van Sluiscomplex Hansweert op zich nemen. Bij de 2-fasen aanpak maken Rijkswaterstaat en de combinatie Samen in Zee in eerste fase samen het ontwerp, waarbij onzekerheden zoveel mogelijk worden weggenomen. Op basis van het ontwerp wordt de definitieve prijs overeengekomen. In de tweede fase wordt het project daadwerkelijk uitgevoerd. Deze aanpak zal bij elk van de projecten worden uitgevoerd.

De 2-fasen en de portfolio aanpak passen binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarmee Rijkswaterstaat en marktpartijen zich inzetten voor een infrasector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s goed worden beheerst.

"We combineren voor de eerste maal de twee-fasen aanpak en de portfolio aanpak bij de renovatie van sluizen. Dat is belangrijke stap en is alleen mogelijk door de intensieve betrokkenheid en de deskundigheid van samen in zee en Rijkswaterstaat. Het is een sprekend voorbeeld hoe we gezamenlijk invulling geven aan die belangrijke transitie in onze sector’
Patricia Zorko, plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat

Samenwerking

Omdat gedurende het gehele project intensief wordt samengewerkt tussen de teams van Rijkswaterstaat en Samen in Zee, was tijdens de aanbesteding veel aandacht voor samenwerking. Ook het plan van aanpak ontwerpfase en de financiële beheersing waren criteria in het gunningsproces. De opdracht voor de renovatie van sluiscomplex Zandkreek is gegund met een voorlopige prijs van 22,7 miljoen euro inclusief btw.

"We zijn verheugd dat Rijkswaterstaat heeft gekozen voor een portfolio-aanpak. Als combinatie zijn we trots dat deze pilot aan ons is gegund en we zullen er dan ook alles aan doen om deze pilot te laten slagen als maatstaf voor volgende projecten met portfolioaanpak. We gaan onze ruime ervaring met 2-fasen projecten inbrengen in dit traject om samen met Rijkswaterstaat een afgewogen ontwerp en realisatieplan te maken voor deze renovatie. Samenwerking is daarbij de sleutelfactor voor succes".
Aris van Erkel, 1e voorzitter VOF SiZ

Groot onderhoud wegen en vaarwegen

De renovatie van de sluiscomplexen Zandkreek en Hansweert is onderdeel van de onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat. Veel bruggen, sluizen, wegen en waterwerken stammen uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Het verkeer op de weg en vaarweg is sindsdien enorm toegenomen en is bovendien zwaarder en groter geworden. Doordat objecten verouderd zijn neemt de kans op storingen toe. Daarom worden ze nu gereviseerd, versterkt, vernieuwd of vervangen. Voor deze opgave maakt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken. Zo werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generaties, zodat we ook in de toekomst vlot en veilig van A naar B kunnen reizen.

Zandkreeksluis

Sluiscomplex Hansweert

Stuur artikel door