Samenwerking aannemers en het Rijksvastgoedbedrijf op het Binnenhof vastgelegd in PACT800

Tijdens een bijeenkomst in het Nutshuis in Den Haag hebben de vier bij de renovatie betrokken aannemers en het Rijksvastgoedbedrijf ‘PACT800’ ondertekend (de ‘800’ staat voor 800 jaar Binnenhof). Met de ondertekening van het pact leggen de vijf partijen vast hoe ze samenwerken om de Binnenhofrenovatie tot een succes te maken. Peter van Leeuwen, programmadirecteur Binnenhof Renovatie, ondertekende de overeenkomst namens het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Beeld: RVB / Tineke Dijkstra

De ondertekenaars van PACT800: v.l.n.r. Sander Lodder (Van Hattum en Blankevoort), Ghiel van de Meeberg (TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren, Croonwolter&dros en Nico de Bont), Tjerk Jan Zwerver (Combinatie De Kroon), Ramon Janssen (Koninklijke Heijmans) en Peter van Leeuwen (RVB)

“Werken met een glimlach,” dat is volgens programmadirecteur Peter van Leeuwen de kern van goede samenwerking. In zijn presentatie voorafgaand aan de ondertekening van het Pact ging hij in op de complexiteit van de opdracht: vier aannemers(combinaties), tien architecten, bijna twintig adviseurs en heel veel belanghebbenden. En dat allemaal op dat hele kleine stukje Haagse binnenstad. Dat vraagt om coördinatie, respect, transparantie, oog voor elkaar en vertrouwen. Alleen zo kunnen de vijf partijen zorgen voor een veilige en goede werkomgeving.

Door naar elkaar uit te spreken en vast te leggen hoe je wilt werken, wordt inhoud gegeven aan de samenwerking. De overlap van werkzaamheden van de verschillende aannemers vraagt om afstemming.  

Samenwerkende concurrenten

Partijen die normaal elkaars concurrenten zijn werken tijdens de renovatie intensief samen. Peter van Leeuwen: “We gaan iets bijzonders doen en heel Nederland kijkt mee. Het is een spannend en intensief project. We hebben elkaar nodig, want iedereen heeft zijn eigen expertise. En daarbij moet iedereen ook zijn beste beentje voor zetten.”

“Uit eigen ervaring weet ik dat samenwerken erg belangrijk is,” stelde Van Leeuwen, hiervoor werkzaam bij de Koninklijke BAM groep. “Door gebruik te maken van de expertise van onze aannemers  streven we naar een optimaal gebruik van de beperkte  beschikbare ruimte op de bouwplaats. Zo zorgen we ervoor dat we de bouw veilig en efficiënt uit kunnen voeren. We definiëren daarmee samen de grip op het bouwproces om het werk veilig en snel uit te kunnen voeren. Die samenwerking is echt uniek.”

Bron: www.binnenhofrenovatie.nl

Stuur artikel door