Rijkswaterstaat gunt wederom raamovereenkomst Cyber Security IA aan Croonwolter&dros CS2

De afgelopen 4 jaar is het expertise cluster Cyber Security of Control Systems (CS2) van Croonwolter&dros Cyber Security partner van Rijkswaterstaat geweest binnen de Raamovereenkomst Dienstverlening Industriële Automatisering, perceel Cyber Security IA. Gedurende deze samenwerking hebben beide partijen elkaar goed leren kennen en gezamenlijk mooie opdrachten uitgevoerd.

Eind januari loopt de huidige Raamovereenkomst af. Rijkswaterstaat is daarom een aanbesteding gestart voor een nieuwe Raamovereenkomst die ingaat op 1 februari 2023 voor de duur van 3 jaar. Deze nieuwe Raamovereenkomst dient bij te dragen aan de veranderopgave ‘Op weg naar een vitale infrasector’

Specialistische kennis van cruciaal belang

Rijkswaterstaat onderkent dat onder andere specialistische kennis op het gebied van Cyber Security IA ook voor de komende jaren van cruciaal belang is. Niet in de laatste plaats gezien de grootste onderhoudsopgave die er ligt in de geschiedenis van Rijkswaterstaat: vele bruggen, tunnels en sluizen zijn toe aan vervanging of renovatie. Tegelijk vragen klimaatverandering en toenemende verkeersdrukte om slimme, duurzame en veilige oplossingen.

Dat Rijkswaterstaat weer voor CS2 heeft gekozen als een van de partners, maakt mij trots. Dit is de bevestiging en waardering van onze expertise en ervaring op het gebied van OT Cyber Security!”
Ruud Scholten, Accountmanager Cyber Security for Control Systems (CS2)

Voortzetting samenwerking

Naast CS2 heeft Rijkswaterstaat nog 3 collega-securitybedrijven geselecteerd. Dit betekent dat wij in samenwerking met deze bedrijven de komende jaren wederom mogen bijdragen aan een veilige en vitale infrasector. 

Stuur artikel door