Renovatie Westerscheldetunnel succesvol afgerond

De afgelopen 1,5 jaar zijn alle technische installaties in de Westerscheldetunnel vervangen. In februari 2017 is het grote renovatieproject begonnen. Inmiddels hangen 111 nieuwe full HD-camera’s, 350 luidsprekers, 293 intercoms, 360 matrixsignaalgevers in de tunnel.

Ook is er een nieuw verkeersdetectiesysteem aangelegd, zijn de bedien- en besturingssystemen vernieuwd, is de zichtmeting in de tunnel vervangen en is de omroepinstallatie vervangen. Het bijzondere aan dit renovatieproject is dat de tunnel al die tijd beschikbaar is gebleven voor verkeer en dat, de overlast voor de weggebruiker zeer beperkt was, dankzij de inzet van alle betrokken medewerkers.

Historie

Al vanaf de bouwfase in 1998 is Croonwolter&dros bij de Westerscheldetunnel betrokken. In 2003 werd de Westerscheldetunnel tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen in gebruik genomen. Sindsdien  is de tunnel de vaste verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. Het tunnelproject viel toen op door de vele veiligheidsvoorzieningen en -installaties in het ontwerp. Die lange geschiedenis zet zich nog wel even voort, want op 13 maart 2013 werd een onderhoudscontract voor twintig jaar getekend. 

Stuur artikel door