Renovatie Urkersluis succesvol en precies volgens planning afgerond

De renovatie van de Urkersluis en de brug over de sluis is succesvol verlopen. Ondanks de beperkende maatregelen als gevolg van de Corona-crisis zijn de werkzaamheden na negen weken, precies volgens de planning, afgerond. Dat betekent dat de brug 18 april weer open is voor het verkeer en de sluis weer gebruikt kan worden door de scheepvaart.

De grootste klus was het vervangen van het bediensysteem en de besturing van de brug en de sluis.

Daarnaast zijn er ook allerlei andere werkzaamheden uitgevoerd. Een aantal voorbeelden:

  • Vervangen van de schuiven in het omloopriool (de buis waardoor het water in of uit de sluis stroomt tijdens het schutten).
  • Plaatsen van nieuwe en extra camera’s, waardoor de bedienmedewerker nog beter kan zien wat er in de sluis en op de weg gebeurt tijdens het bedienen.
  • Nieuwe omroepinstallatie, waarmee de bedienmedewerker kan spreken met de schippers in de sluis.
  • Vernieuwen van de waarschuwingsseinen, zowel voor het wegverkeer als voor de scheepvaart.
  • Nieuwe glijtouwen in de sluiskolk.
  • Schilderen van o.a. de stellage waar de nooddeuren in hangen en de verschillende hekwerken.
  • Bouw van een nood-bediencentrale.

Ook na 18 april zullen er nog werkzaamheden plaatsvinden. Zo zullen er o.a. nog wat betonreparaties en schilderwerk uitgevoerd worden. Op termijn worden ook de wachtsteigers en de remmingwerken aan beide kanten van de sluis nog vervangen. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit precies gaat gebeuren.

Project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’

Croonwolter&dros en Hollandia Services zijn eind 2019 in opdracht van Provincie Flevoland begonnen met de het opknappen van alle provinciale sluizen en beweegbare bruggen. De Urkersluis is de eerste van de 16 locaties, waar de provincie aan de slag is gegaan met het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’ en dus ook de eerste plek waar het nieuwe bediensysteem is geïnstalleerd. De bouw van dit nieuwe bediensysteem is een belangrijk onderdeel van dit grote renovatieproject.
Alle 13 beweegbare bruggen en 11 sluizen worden sinds 2014 vanuit één bediencentrale op het provinciehuis bediend. Dit centraal aangestuurde systeem wordt nu dus vervangen. De bruggen en sluizen worden weliswaar vanuit één punt aangestuurd, maar elke brug en sluis heeft een eigen manier van bedienen. Door dit nu universeel te maken wordt de aansturing en het beheer makkelijker, maar vooral ook veiliger. Bovendien beschikken we na de renovatie weer over een systeem dat voldoet aan de nieuwste technologische inzichten. We verwachten dat hiermee ook minder storingen optreden.
Op twee plaatsen in de provincie worden ook nood-bediencentrales gebouwd. Mocht de centrale op het provinciehuis uitvallen, dan kunnen de bedienmedewerkers straks uitwijken naar de noodcentrale of bij de Urkersluis op Urk of bij de Noordersluis in Lelystad.

Eerstvolgende locaties

Na de renovatie van de Urkersluis volgt in september de Arie de Witbrug op Urk en in oktober de Friese Sluis, helemaal in de noordpunt van de Noordoostpolder, vlakbij Lemmer. De planning is dat de werkzaamheden aan de Arie de Witbrug op 31 augustus starten en vijf weken zullen duren. Dit betekent dat in de periode van 31 augustus tot 4 oktober de Arie de Witbrug gestremd zal zijn.
Alle 16 locaties worden zo achter elkaar opgeknapt. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk buiten het recreatie-vaarseizoen plaats. De planning is dat eind maart 2023 alle bruggen en sluizen gerenoveerd zijn en de provinciale bediencentrale helemaal omgebouwd is.

Stuur artikel door