Renovatie Urkersluis gestart

De renovatiewerkzaamheden aan de Urkersluis op Urk zijn begonnen. Dit is de eerste sluis die binnen het programma Groot onderhoud bruggen & sluizen wordt gerenoveerd door aannemerscombinatie Croonwolter&dros – Hollandia Services.

Veiliger

Belangrijk onderdeel van de renovatie is de bouw van een nieuw bediensysteem. Alle 13 beweegbare bruggen en 11 sluizen worden sinds 2014 vanuit één bediencentrale in het provinciehuis bediend. Dit centraal aangestuurde systeem wordt nu vervangen. Momenteel worden de bruggen en sluizen weliswaar vanuit één punt aangestuurd. Maar elke brug of sluis heeft een eigen manier van bedienen. Door dit nu universeel te maken, wordt de aansturing en het beheer makkelijker maar vooral ook veiliger. Bovendien beschikt de Provincie Flevoland na de renovatie over een systeem dat voldoet aan de nieuwste technologische inzichten.

Noodcentrale

Op twee plaatsen in de provincie worden ook noodbediencentrales gebouwd. Mocht de centrale op het provinciehuis uitvallen, dan kunnen de bedienmedewerkers naar de noodcentrale of bij de Urkersluis op Urk of bij de Noordersluis in Lelystad. Naast het vernieuwen van het bediensysteem, verschillen de werkzaamheden per brug en sluis. Bij sommige sluizen zijn bijvoorbeeld nieuwe sluisdeuren nodig of een nieuw beweegbaar deel van de brug. Bij andere objecten is een renovatie voldoende. Bij de Urkersluis zijn een paar jaar geleden de sluisdeuren al vervangen. Dat is nu dus niet meer nodig.

Andere bruggen en sluizen

Na de renovatie van de Urkersluis volgt in september 2020 de Arie de Witbrug op Urk en in oktober 2020 de Friese Sluis. Dat is helemaal in de noordpunt van de Noordoostpolder, vlakbij Lemmer. Alle 16 locaties worden zo achter elkaar gerenoveerd. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk buiten het recreatievaarseizoen plaats. De planning is dat eind maart 2023 alle bruggen en sluizen vernieuwd zijn. De bediencentrale in het provinciehuis moet dan ook helemaal omgebouwd zijn.

Groot onderhoud bruggen & sluizen

Croonwolter&dros en Hollandia Services zijn eind 2019 in opdracht van Provincie Flevoland begonnen met de het opknappen van alle provinciale sluizen en beweegbare bruggen. Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is duidelijk dat modernisering van de bruggen en sluizen niet langer kan wachten. 13 bruggen en 11 sluizen worden in één project gemoderniseerd. Op deze manier zorgt de provincie ervoor dat zowel het wegverkeer als de scheepvaart vlot en veilig door Flevoland kan rijden en varen. De installaties van de bruggen en de sluizen worden gemoderniseerd of vervangen, zodat het aantal storingen zo minimaal mogelijk wordt en de veiligheid zo optimaal mogelijk wordt. De bediening op afstand van alle bruggen en de sluizen, die nu nog via verschillende systemen loopt, wordt gestandaardiseerd.
Tenslotte wordt het beheer en onderhoud van de vernieuwde bruggen en sluizen geregeld en komen er afspraken over het adequaat verhelpen van storingen.

Bezoek geduputeerde Jan de Reus

Vrijdag 6 maart 2020 bezocht Jan de Reus, gedeputeerde bij de Provincie Flevoland, de werkzaamheden bij de Urkersluis.

Gedeputeerde Jan de Reus

Stuur artikel door