Renovatie Stevin sluizencomplex Den Oever afgerond

Vrijdagmiddag 14 oktober om 15.40 uur passeerden de eerste schepen het Stevinsluizencomplex weer. Rijkswaterstaat renoveerde van 5 september tot en met 14 oktober het sluizencomplex in Den Oever.  De combinatie van ontwerp- en consultancybedrijf Arcadis en technisch dienstverlener Croonwolter&dros, vernieuwde onder andere het besturings- en bedieningssysteem. Het sluizencomplex is hiermee ook ruim 2 dagen eerder dan gepland open voor al het scheepvaartverkeer.

Eerder dit jaar werd het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand gerenoveerd. De renovatie van beide sluizencomplexen was nodig om deze in de toekomst veilig te kunnen blijven gebruiken en moeten minder storingen opleveren. 

Combineren werkzaamheden

Rijkswaterstaat streeft altijd naar zo min mogelijk hinder voor (vaar)wegverkeer. Zowel bij de renovatie van het Lorentzsluizencomplex bij Kornwerderzand in maart en april als bij de renovatie van het Stevinsluizencomplex bij Den Oever, koos Rijkswaterstaat voor het combineren van werkzaamheden: het vernieuwen van het bedienings- en besturingssysteem, het vervangen van het hang- en sluitwerk inclusief de aandrijving, het verven van de sluisdeuren en het vervangen en opwaarderen van de houten remming- en geleidewerken (vangrails voor de scheepvaart) door stalen exemplaren. Door het combineren van werkzaamheden is er minder hinder voor het vaarwegverkeer gerealiseerd. De renovaties vonden zoveel mogelijk plaats buiten het recreatie –en stormseizoen.

Extra werkzaamheden

Rijkswaterstaat constateerde tijdens de werkzaamheden dat de halspennen en halsbeugellagers van de sluisdeuren van het binnenhoofd versleten waren. Ook het mechaniek van het binnenhoofd van de sluisdeuren moet gereviseerd worden. Deze defecten werden na het lichten van de deuren geconstateerd en reparatie kon niet meer in de renovatie worden meegenomen. Rijkswaterstaat wil onaangekondigde stremming voorkomen en kijkt of we de werkzaamheden volgend jaar kunnen combineren. De huidige situatie levert geen onveilige situatie op en heeft geen invloed op storingen.

Blik vooruit

Rijkswaterstaat vervangt bij het Lorentzsluizencomplex vanaf 17 oktober de laatste houten remming- en geleidewerken door stalen exemplaren. Van 6 tot en met 8 december plaatst Rijkswaterstaat de gerepareerde vloeddeur terug op de Lorentzsluizen die eerder dit jaar werd aangevaren.

De Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. Het onderzoek naar de conditie van het beton van de bruggen en sluizen van de Afsluitdijk vindt ook dit jaar plaats. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.

Stuur artikel door