Renovatie Friese Sluis

Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder worden de 13 bruggen en 11 sluizen in de Provincie Flevoland gemoderniseerd. Hiermee kan zowel het wegverkeer als de scheepvaart vlot en veilig door Flevoland rijden en varen.

In opdracht van de Provincie Flevoland zijn Croonwolter&dros en Hollandia Services verantwoordelijk voor het moderniseren en vervangen van de installaties zodat het aantal storingen zo minimaal mogelijk wordt en de veiligheid zo optimaal mogelijk. De bediening op afstand van alle bruggen en de sluizen, die nu nog via verschillende systemen loopt, wordt gestandaardiseerd. In dit project komen de nieuwste inzichten over techniek samen met de eisen die we in deze tijd stellen aan bruggen en sluizen. De 13 bruggen en 11 sluizen worden in 1 programma gemoderniseerd, zodat ze weer jarenlang meekunnen.

Friese Sluis

Donderdag 1 oktober starten de renovatiewerkzaamheden aan de Friese Sluis en de brug over de Friese Sluis. De sluisdeuren worden vervangen en er komt een nieuw brugval (= het beweegbare deel van de brug). Een ander belangrijk onderdeel van de renovatie is de bouw van een nieuw besturings- en bediensysteem. Verder zijn er aanpassingen nodig aan de bascule kelder onder de brug en worden de onderdelen van staal opnieuw geschilderd. Op een later tijdstip worden de wachtsteigers en de remmingwerken aan beide zijden van de sluis ook vervangen.

De Friese Sluis is in 1940 in gebruik genomen en daarmee de oudste sluis in de Noordoostpolder. De sluis heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde, omdat het symbool staat voor het begin van de Noordoostpolder. Sinds 2002 is het sluiscomplex, net zoals het gemaal, ook een Rijksmonument. De sluis heeft een belangrijke functie in de vaarroutes naar en door de Noordoostpolder. De brug over de sluis is een belangrijke verbinding van de dorpen in de Noordoostpolder naar Lemmer en omgekeerd.

Lees ook

Renovatie Urkersluis succesvol en precies volgens planning afgerondĀ 

Stuur artikel door