Renovatie bruggen en sluizen in Flevoland van start

13 beweegbare bruggen en 11 sluizen in Flevoland krijgen de komende jaren een flinke opknapbeurt. Woensdag 13 juni 2018 heeft provincie Flevoland hiervoor de opdracht gegeven aan de aannemerscombinatie. Die zal dit project de komende 5 jaar uitvoeren. Een omvangrijk en complex renovatieproject dat er voor moet zorgen dat de bruggen en sluizen weer jaren mee kunnen, zodat Flevoland via het water en via de weg goed bereikbaar blijft. 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is duidelijk dat modernisering niet langer kan wachten. De aannemerscombinatie Croonwolter&dros (CWD) en Hollandia Services gaat de werkzaamheden daarom uitvoeren.

Sinds 1986 vallen de vierentwintig bruggen en sluizen, gebundeld op zestien locaties in twee polders, onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Flevoland. Problemen met de elektrische installaties en mechanische onderdelen zorgden afgelopen jaren voor de nodige storingen en stremmingen. Bart Jansen: “Willen we Flevoland bereikbaar en veilig houden, dan moet er nu groot onderhoud plaatsvinden. We moderniseren en vervangen de bediening- en besturingssystemen, standaardiseren de bediening op afstand, renoveren of vervangen de hydraulische en werktuigbouwkundige installaties en voeren civiele en waterbouwkundige werkzaamheden uit.”

Gedegen risicodossier en hinderplan

De werkzaamheden vinden plaats tussen 2018 en 2023. Jansen: “In 2016 hebben we inspecties uitgevoerd en de scope van de opdracht bepaald, waarna we in mei 2017 een marktconsultatie hebben georganiseerd. In november begon het aanbestedingstraject. Zeven partijen schreven in. De combinatie Croonwolter&dros en Hollandia Services heeft deze gewonnen. Ze behaalden een hoge EMVI-score, mede dankzij een gedegen risicodossier en hinderplan. Ook presenteerden ze een goed team. Op deze drie onderdelen was een fictieve aftrek van 19,5 miljoen euro te verdienen, op een totale contractwaarde van 50 miljoen.” Er is gekozen voor een UAV-GC contract om de expertise van de marktpartijen optimaal te benutten. Nauwe samenwerking met de Provincie zorgt ervoor dat de daar aanwezige kennis en kunde optimaal benut en geborgd wordt.

10 Gouden Maatregelen

Projectmanager René Esser, van Croonwolter&dros, begrijpt heel goed dat de Provincie streeft naar minimale hinder voor weg- en waterverkeer. “In ons hinderplan hebben we daarom '10 Gouden Maatregelen' opgenomen. Zo bouwen we niet om tussen april en oktober, omdat het dan erg druk is met (vaar)recreatie. Ook garanderen we dat iedere locatie altijd bereikbaar is voor de scheepvaart, door slechts aan één object per polder te werken. Lokaal verkeer en hulpdiensten helpen we door de inzet van tijdelijke oeververbindingen. Dankzij een online werk-meldsysteem weten onze stakeholders en nevenaannemers altijd welk werk we op welk moment uitvoeren. We introduceren een Bouw-app met detailinformatie over renovatiewerkzaamheden voor bewoners en bedrijven.”!”

Groot onderhoud bruggen en sluizen Flevoland

Meest storingsgevoelige object eerst

Ook aan het risicoplan is veel aandacht besteed. “We beginnen bij de Urkersluis, dat met honderd storingen per jaar het meest storingsgevoelige object is. Zo dekken we het grootste technische risico als eerste af. Ook renoveren we de centrale bedienkamer op het Provinciehuis in vier fasen, elke winter één werkeiland. Daardoor is er altijd voldoende bediencapaciteit beschikbaar.” Ook aan cyber security besteedt de combinatie aandacht. “We voeren per direct een scan uit om de risico's in kaart te brengen en waar nodig vroegtijdig maatregelen te treffen.” Een dubbele waterkering bij de sluizen zorgt ervoor dat er ook in het stormseizoen geen risico's zijn op overstroming.

Grote renovatiecomponent

Croonwolter&dros en Hollandia werken al sinds 2013 samen bij het onderhoud en de renovatie van grote kunstwerken van Rijkswaterstaat rondom het IJsselmeer, zoals de Stevin- en de Lorentz-sluizen. Technisch manager Matthijs de Groot, van Hollandia Services: “In Flevoland gaat het om minder grote, maar veel méér objecten, met een hele grote renovatiecomponent. Zo gaan we de gehele bediening en besturing vervangen, de aandrijvingen renoveren, installeren we nieuwe brugvallen bij een aantal sluizen, conserveren we diverse bruggen en voeren we nieuwe veiligheidsmaatregelen door. Dit alles met respect voor het monumentaal aanzien van de vele sluizen. Het is dus een grote en gevarieerde opdracht met een specialistisch karakter.”

Strakke planning

Op 1 april 2023 moet het werk volledig afgerond zijn. Een strakke planning, een goede voorbereiding en nauwe afstemming met opdrachtgever en omgeving moeten daarvoor zorgen. De Groot: “We delen het werk op in kleine elementen en gaan stap voor stap; scrum & agile. Dat doen we vanuit een shared office, waar we wekelijks bijeenkomen. Daar hebben we uitstekende ervaringen mee. Samen zorgen we ervoor dat de bruggen en sluizen weer vijftien jaar in topconditie zijn!”

Stuur artikel door