Project Rijnstate: Samen binnen kaders zoeken naar oplossingen

Arnhems ziekenhuis Rijnstate in alliantie met Van Wijnen en Croonwolter&dros voor vernieuwbouwproject

“We werken aan de vernieuwing en uitbreiding van ons ziekenhuis als drie gelijkwaardige partners in een harmoniemodel. En dat is een verademing. In plaats van in de traditionele rolverdeling opdrachtgever en aannemer werken we hier binnen een nieuw type contract, echt vanuit een gedeelde ambitie.” Aan het woord is Willem-Jan Hanegraaf, als programmamanager vernieuwbouw en hoofd Bouwbureau verantwoordelijk voor het uitbreidings- en vernieuwingstraject dat het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate heeft ingezet.

Binnen de tweede, derde en vierde fase van het Masterplan, gaan de afdelingen intensive care, medium care, het vrouw-kindcentrum en de operatiezalen gemoderniseerd en uitgebreid worden. Aan het eind van het complete traject, dat zo’n vier jaar zal bestrijken, beschikt Rijnstate op haar hoofdvestiging in Arnhem over 16 OK’s, uitgerust met de innovatieve luchtbeheersingssystemen voor OK’s en opdekruimten. Hiermee is Rijnstate het eerste Topklinische Ziekenhuis van Nederland dat volledig overstapt op een dergelijke oplossing.

Het is een complex programma: terwijl het ziekenhuis in bedrijf blijft, wordt deels tegen en deels over het bestaande OK-complex, de afdelingen Psychiatrie, kindergeneeskunde/Verloskunde en de Spoed Eisende Hulp gebouwd. De technische realisatie is in handen van Van Wijnen en Croonwolter&dros. De twee partijen schreven gezamenlijk in op het project.

Gezamenlijke ambitie

In de kern zijn de ‘nadere overeenkomsten’ die de drie partijen met elkaar aangaan niet heel bijzonder: een Design & Build-overeenkomst, gebaseerd op de UAV-GC. De kracht zit in de combinatie van de samenwerkingsovereenkomst en de bijzondere paragrafen omtrent samenwerking, risicoverdeling en transparantie. De invulling en de randvoorwaarden zijn hierdoor wel degelijk onderscheidend. “De vernieuwing en uitbreiding is onderdeel van onze strategische ambitie en onze groeiambitie. We zochten partijen die zich mede verantwoordelijk willen maken die ambitie te realiseren,” aldus Hanegraaf. “Dat vereist in onze optiek een andere manier van samenwerken. Er is in de markt een nieuwsgierigheid, maar ook scepsis tegenover onze manier van samenwerken. Maar hier werkt het.”

“De opzet van de samenwerking is erop gericht elkaar altijd te vinden, in plaats van op je strepen te gaan staan”, vertelt Rudi Meinders, werkzaam bij Croonwolter&dros en als alliantiemanager in dit werk vanaf de start betrokken. Discussies over planning en prijzen willen we uitbannen.” Het contract is dan ook tot stand gekomen op basis van een concurrentiegerichte dialoog. Hanegraaf: “De cultuur moet passen. Voor ons alle drie is het cruciaal dat we telkens vanuit een vraagstuk zoeken naar een oplossing. Elkaar blijven uitdagen. Dat moet bij de organisaties passen, maar ook bij de mensen van het project. Ik kan oprecht zeggen dat het werkt: we vinden elkaar steeds.”

Elkaar leren kennen

Rijnstate en de bouwpartners hebben daartoe veel tijd gestoken in het elkaar tot in de puntjes uitleggen hoe hun respectievelijke bedrijfsmodel in elkaar steekt. Meinders: “Zodra je precies van elkaar weet wat je alle drie op een dergelijk project als winst ziet – en dan niet alleen in financiële zin – wordt het direct duidelijk waarom elke partij bepaalde keuzes maakt. We delen winst en we delen risico. Dat kan ook, omdat zowel Van Wijnen als Croonwolter&dros geen beursgenoteerde bedrijven zijn. We zitten er in voor de lange termijn relatie en samenwerking.”

Meegaan in het harmoniemodel

Gosse Dousma is Directeur ontwikkeling en commercie bij Van Wijnen: “Er is veel tijd gaan zitten in afspraken maken over de manier van werken. Meer dan op andere projecten. Maar die tijd maakten we weer goed doordat we in de planningsfase werken met heel duidelijke kaders. Bij de kickoff hebben we gezamenlijk een ambitiestatement opgesteld met uiteindelijk tien regels. Dat is steeds onze toetssteen voor alles wat we binnen onze samenwerking met elkaar doen. En als de realisatiefase binnenkort start, zullen er dus ook mensen in het project deelnemen die die kaders onderschrijven. Die mee willen in dit harmoniemodel. Dat geldt voor onze eigen mensen, maar ook voor onze ketenpartners, onderaannemers en leveranciers. We willen commitment, want we zijn inmiddels erg gehecht geraakt aan dit harmoniemodel. Omdat het werkt.”

Stuur artikel door