Paris Proof commitment: 'Meten op werkelijk energiegebruik maakt klimaatdoelen beter haalbaar'

Tientallen organisaties die zelf hun vastgoed versneld gaan verduurzamen, vragen de overheid gebouwen voortaan te normeren op werkelijk energiegebruik en niet op energielabels. Zo kunnen de Parijse klimaatdoelstellingen versneld worden behaald voor de gebouwde omgeving. Dat zeggen de grote partijen uit de gebouwde omgeving in het Paris Proof Commitment van Dutch Green Building Council dat zij hebben ondertekend. Daarin laten zij zien zelf al verregaande maatregelen te nemen om op energiegebruik te besparen. Initiator DGBC heeft het Commitment dinsdag aan Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie gepresenteerd.

Het Paris Proof Commitment werd door Timmermans vol enthousiasme omarmd. Zeker omdat het volgens hem aansluit bij zijn aanstaande Renovation Wave. Een plan om in heel Europa gebouwen te renoveren en te verduurzamen. “Als jullie ons kunnen helpen, om ook op Europese schaal de kwaliteit van plannen te verbeteren, en ook andere landen te helpen in dezelfde richting te denken, dan kan die Renovation Wave een heel groot succes worden”, reageerde de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

DGBC-directeur Annemarie van Doorn reageerde na de overhandiging: “Timmermans vraagt om kwalitatief goede plannen en dat hij ons plan daartoe rekent is een mooi compliment. We gaan dan ook naar Brussel en we nemen partijen uit onze achterban mee. Daar gaan we het Commitment nogmaals onder de aandacht brengen en laten we zien dat meten op werkelijk verbruik het juiste middel is.”

Versneld verduurzamen

Van beleggers tot banken en van adviesbureaus tot producenten, met het ondertekenen van het Paris Proof Commitment zeggen de organisaties dat ze zelf hun eigen gebouwen en panden binnen hun invloedssfeer versneld gaan verduurzamen plus klanten actief gaan meenemen. Bovendien spreken zij ook de overheid aan. Het Paris Proof Commitment stelt namelijk: meet op werkelijk energiegebruik, want energielabels geven lang niet altijd een goed beeld van hoe energiezuinig een gebouw is. Meten op werkelijk gebruik is een eenvoudigere aanpak, zeggen de ondertekenaars. Met de label C-plicht, Wet Milieubeheer en de Erkende Maatregelen worden wel stappen gezet, maar deze zijn vooral gericht op de korte termijn. Paris Proof is het doel dat zowel op korte als lange termijn de markt in beweging brengt. En het sluit daarmee goed aan op de in het Klimaatakkoord opgenomen verplichting tot het laten opstellen van routekaarten. Dat is al een eerste stap voor een langetermijnaanpak, sturen op werkelijk gebruik is een logisch vervolg.

Wat is Paris Proof?

Paris Proof is de term die DGBC heeft geïntroduceerd als gemeenschappelijk verduurzamingsdoel voor gebouwen om zo binnen de gebouwde omgeving de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Want dat is nodig. Gebouwen moeten ingrijpend worden gerenoveerd om energiezuiniger te worden. De energie die nog wordt gebruikt, komt van duurzame energiebronnen. Aangezien die duurzame bronnen nog niet dezelfde hoeveelheid energie kunnen opwekken als de huidige bronnen, moeten gebouwen zo worden ingericht dat ze gemiddeld nog maar een derde van hun energiebehoefte hebben. Dan is een gebouw Paris Proof.

Stuur artikel door