Paleis van Justitie na duurzame renovatie klaar voor de toekomst

Op donderdag 19 oktober heeft het officiële oplevermoment van Paleis van Justitie plaatsgevonden. Tijdens dit moment heeft de bouwcombinatie (Croonwolter&dros & Dura Vermeer) samen met het Rijksvastgoedbedrijf geproost op de ingebruikname. Dit betekent dat het pand na een bouwperiode van 24 maanden is overgedragen aan de gebruiker.

In 2021 is de bouwcombinatie bestaande uit Croonwolter&dros en Dura Vermeer gestart met de verbouwing van het kantoorgedeelte van het Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch. In drie fases is ruim 32.000 vierkante meter kantoorgedeelte toekomstbestendig en duurzaam gemaakt. De ruimtes zijn efficiënter ingedeeld en kunnen nu flexibel gebruikt worden. Ook is de geluidsisolatie verbeterd zodat de gebruikers in alle rust en privacy kunnen werken.

“Het maakt mij enorm trots dat we zo’n omvangrijk renovatieproject gezamenlijk hebben gerealiseerd en optimaal hebben verduurzaamd waardoor de gebruikers van het Paleis nu comfortabel, rustig en veilig kunnen werken.”
Cees Vos - Divisiedirecteur Utiliteit Croonwolter&dros

Hergebruik

Gedurende de renovatie is er ingezet op het hergebruik van de geoogste materialen. Zo zijn ruim 4000 panelen van de systeemwanden voor een groot deel hergebruikt. Ook is de zonwering hersteld en teruggeplaatst en hebben meer dan 600 paleisdeuren een herbestemming gekregen op woningbouwprojecten.

Vernieuwde installatiesystemen

De technische installatiesystemen zijn tijdens de renovatie vernieuwd en hebben gezorgd voor een Energielabel A voor het gebouw. Naast de klimaatbeheersing, is de ledverlichting aangepakt en een warmtepomp geplaatst. Met behulp van sensoren komen de installatiesystemen tot leven wanneer een ruimte wordt betreden. Dit zorgt voor een optimaal werkklimaat en een duurzamer pand.

“De afgelopen 2 jaar hebben we ruim 32.000m2 in het Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch gerenoveerd. De complexiteit van een pand in gebruik en de daarbij horende uitdagingen maken mij trots op behaalde resultaat.’’
Edwin Blom - Statutair Directeur Dura Vermeer

Gebruiker

De ruimtes zijn na de renovatie efficiënter benut waardoor niet alleen rechtbank Oost-Brabant, gerechtshof ’s-Hertogenbosch en het Openbaar Ministerie, maar ook de Raad voor de Kinderbescherming, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, de Immigratie en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer & Vertrek hun intrek kunnen nemen in het Paleis.

Cadeau

De bouwcombinatie laat niet alleen een pand achter wat klaar is voor de toekomst. Tijdens het officieel oplevermoment heeft  de bouwcombinatie een duurzaam geschenk onthuld. Op het Hugo de Grootplein staan vanaf vandaag 4 tuinbanken. Een nieuwe ontmoetingsplek voor zowel de gebruikers als passanten van het Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch.

Stuur artikel door