Ondertekening Realisatieovereenkomst aeratietanks RWZI Tilburg

Waterschap De Dommel en Mobilis-Croonwolter&dros hebben vandaag, 22 mei, de Realisatieovereenkomst getekend voor de aanpassingen aan de aeratietanks van RWZI Tilburg.

Raamovereenkomst & Integrale samenwerking

Op RWZI Tilburg zijn grootschalige aanpassingen nodig om te kunnen blijven voldoen  aan wet – en regelgeving en aan de doelstellingen van het Waterschap ten aanzien van Schoon Water en duurzaamheid. Hiervoor heeft Waterschap De Dommel een Raamovereenkomst gesloten met Combinatie Mobilis-Croonwolter&dros (CMC) waarin over een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid van 3 x 1 jaar verlengen, werkzaamheden uitgevoerd worden. Voor adviesdiensten en engineering is TAUW betrokken en voor de werktuigbouwkundige activiteiten is RWB Water de vaste ketenpartner. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in verschillende deelprojecten die ieder een ontwerpfase (bouwteam) doorlopen om daarna gerealiseerd te worden. Met het ondertekenen van de realisatieovereenkomst wordt de ontwerpfase formeel afgesloten en starten de werkzaamheden aan de aeratietanks.

Bouwteamfase

Binnen de raamovereenkomst wordt samen met het Waterschap per deelproject vanuit een 3D-BIM model een ontwerp uitgewerkt. Het grote voordeel daarbij is dat de verschillende experts van zowel Combinatie Mobilis-Croonwolter&dros als Waterschap De Dommel, ieder vanuit zijn eigen kracht, veelvuldig integraal met elkaar kunnen overleggen om zo te komen tot een geoptimaliseerd en economisch meest verantwoord ontwerp. De specialistische kennis vanuit het Waterschap en CMC komen zo op een mooie manier bij elkaar waarmee beide partijen elkaar kunnen versterken.  

Realisatiefase

De intensieve samenwerking van de afgelopen tijd heeft geleid tot een ontwerp dat onder de Realisatieovereenkomst tot eind 2024 uitgevoerd gaat worden. Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit het volledig vervangen van de beluchtingsplaten, het plaatsen van nieuwe procesluchtcompressoren, leidingen, verdelers en besturingskasten vervangen en de recirculatiecapaciteit wordt verhoogd. Met de start van de realisatiefase krijgt de samenwerking en relatie zoals die tijdens de bouwteamfase gegroeid is, een mooi vervolg. Het resultaat van het deelproject is een robuuste toekomstbestendige installatie voor verbetering van de effluentkwaliteit, met daarbij oog voor toekomstige ontwikkelingen, kosten, energie en beperken van (lachgas)emissies.

Foto van de ondertekening, vlnr: Remco Hoeboer (Mobilis), Eugène de Roodt (Croonwolter&dros), Paul Koemans en Jan-Evert van Veldhoven (Waterschap De Dommel).

Stuur artikel door