Nieuw gebouw voor Europees Octrooibureau in Rijswijk geopend

In de aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende het Europees Octrooibureau (EPO) woensdag 27 juni 2018 het nieuwe hoofdgebouw in Rijswijk tijdens een ceremonie onder leiding van de president van het EPO, de heer Benoît Battistelli. Het monumentale pand, dat is ontworpen door de gerenommeerde architecten Ateliers Jean Nouvel (Parijs) en Dam & Partners Architecten (Amsterdam), combineert gedurfde eigentijdse architectuur met een moderne, geavanceerde infrastructuur. TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het design, de engineering en bouw.

De openingsceremonie werd bijgewoond door ongeveer 350 gasten uit binnen- en buitenland, waaronder leden van de diplomatieke dienst, de 38 lidstaten van het EPO, internationale instellingen en hooggeplaatste vertegenwoordigers van lokale en nationale instellingen en autoriteiten. In een symbolische handeling ter opening van het pand tekende Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het gouden gastenboek van het EPO.

Het nieuwe gebouw is geheel gefinancierd met de eigen middelen van EPO en is in vier jaar tijd gebouwd. Het nieuwe gebouw vertegenwoordigt de grootste investering die EPO in zijn 40-jarig bestaan in Nederland heeft gedaan. Het gebouw is karakteristiek voor de Nederlandse EPO-locatie, waar momenteel bijna 3.000 medewerkers werken. Daarmee is het de grootste internationale organisatie die Nederland gevestigd is.

Sfeerimpressie opening 27 juni 2018

Fotograaf: Cor Ruitenberg

Koning Willem-Alexander en Benoît Battistelli (President van het EPO)

Fotograaf: Cor Ruitenberg

Fotograaf: Cor Ruitenberg

Fotograaf: Cor Ruitenberg

Fotograaf: Cor Ruitenberg

Fotograaf: Cor Ruitenberg

“Dit gebouw belichaamt het streven naar innovatie die voordelen oplevert voor de Europese burgers en voor het concurrentievermogen van de Europese economie. Dit werk van Jean Nouvel en Diederik Dam is meer dan alleen een indrukwekkend oriëntatiepunt in de skyline van Den Haag en een economische impuls voor de regio.  Het is ook een teken van onze waardering voor de langdurige relatie met Nederland, zei EPO-president Benoît Battistelli. “Dit buitengewone gebouw biedt een milieuvriendelijke en duurzame werkplek voor ons personeel hier en het strekt tot eer van alle mensen die zo hard hebben gewerkt om het tot stand te brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat het nieuwe kantoor ook een voorbode is van een nieuw tijdperk, voor onze medewerkers in Nederland en voor de gebruikers van het Europese octrooisysteem. Het vormt onderdeel van onze inspanningen om het EPO te moderniseren zodat we state-of-the-art dienstverlening kunnen leveren met een steeds hogere kwaliteit.”
EPO-president Benoît Battistelli

Het nieuwe gebouw vervangt de huidige toren, die in 1973 werd geopend en de werkplek was van de meeste medewerkers van EPO in Rijswijk en van de voorganger van EPO, het internationale octrooibureau (Institut International des Brevets - IBB) Met een hoogte van 107 meter, een lengte van 156 meter en een breedte van 24,7 meter is de creatie van Jean Nouvel and Diederik Dam elegant, slank en transparant, met een voorgevel die de lucht weerspiegelt en naadloos overgaat in het Nederlandse landschap.

In een commentaar op de opening zei architect Jean Nouvel het volgende: “Ik vind het schitterend New Main voltooid te zien. Het is een gebouw dat werd gecreëerd vanuit een gezamenlijke visie op innovatie. Het neerzetten van een gebouw van deze omvang brengt zijn problemen met zich mee maar desondanks zien we hier in Den Haag dat dit doel is bereikt dankzij de niet-aflatende inspanningen van onze teams.”

Architect Diederik Dam voegde hieraan toe: “Ons streven was om in New Main moderne architectuur en milieuvriendelijke duurzaamheid te combineren.  Vier jaar nadat we de eerste steen hebben gelegd, is het voor mij een eer om dit gebouw werkelijkheid te zien worden. In het nieuwe gebouw is rekening gehouden met elk detail op gebied van energie-efficiënte technologie om middelen te kunnen hergebruiken en het verbruik te verminderen. We beschouwden ook natuurlijke componenten zoals planten, water en licht als onontbeerlijk.”

Het gebouw heeft een groot aantal speciale kenmerken: Er is een voorgevel van dubbel glas die een essentieel onderdeel vormt van het klimaatconcept en waarin hangende tuinen 300 verschillende soorten planten bevatten. Een groot aantal fotovoltaïsche zonnepanelen op de daktuin leveren/dienen als bron voor hernieuwbare elektriciteit voor de netvoeding en de energie kan door het hele gebouw heen worden gebruikt. Een aquifersysteem voor warmte-koudeopslag vermindert het primaire energieverbruik en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot.

Het gebouw biedt ruimte aan ongeveer 2.000 medewerkers en is uitgerust met de noodzakelijke voorzieningen voor de state-of-the-art technische infrastructuur van het Europese octrooiproces. De mensen die profiteren van deze nieuwe structuur zijn onder andere uitvinders en hun wettelijke vertegenwoordigers/octrooigemachtigden die de mondelinge behandeling van EPO over het onderzoek van hun octrooiaanvragen bijwonen. Gemiddeld worden per jaar ongeveer 3.000 van dergelijke zittingen gehouden.

Deze constructie is onderdeel van het uitgebreide scala aan hervormingen die EPO in 2010 heeft ingezet om zich voor te bereiden op de uitdagingen van morgen. In de afgelopen tien jaar is in heel Europa zowel de vraag naar octrooibescherming als de vraag naar de diensten van EPO sterk toegenomen. Daarom was een interne reorganisatie nodig die ook tot uitdrukking komt in het EPO-beleid om zijn gebouwen te moderniseren. Het nieuwe kantoor stelt het EPO in staat de operationele eenheden in Rijswijk met meer synergie te laten functioneren door ze onder te brengen in drie onderling verbonden gebouwen en zo een betere dienstverlening te bieden aan EPO-gebruikers. Nadat de oude toren is afgebroken, wordt de landschapsarchitectuur ter hand genomen. Verwacht wordt dat de volledige vernieuwing van deze locatie in 2020 gereed zal zijn.

Over het EPO, het nieuwe gebouw en de rol van EPO in Nederland

Met bijna 7.000 medewerkers is het Europees Octrooibureau (EPO) een van de grootste overheidsinstellingen in Europa. Het EPO is opgericht met als doel de samenwerking op gebied van octrooien in Europa te versterken. In München staat hoofdkantoor van EPO en er zijn kantoren in Berlijn, Brussel, Den Haag en Wenen. Via de gecentraliseerde procedure voor toekenning van octrooien van EPO krijgen uitvinders kwalitatief goede octrooibescherming in maximaal 44 landen, dat wil zeggen een markt van zo'n 700 miljoen mensen. Het EPO is de meest gezaghebbende autoriteit ter wereld op gebied van informatie over en zoeken naar octrooigegevens.

Feiten en cijfers over het nieuwe gebouw

  • Duur van de bouw: 2014-2018
  • Budget: € 205 miljoen, uit eigen middelen
  • Afmetingen: lengte 156 m, hoogte 107 meter, breedte 24,7 meter
  • Bruto-vloeroppervlakte: 85.000 m2
  • Materialen: bij de bouw zijn 100.000 m2 glas en 10.000 ton staal gebruikt
  • Ruimte voor ongeveer 2.000 werkplekken
  • Milieu: duurzaamheid werd verzekerd door in de bouwvoorschriften een combinatie van methoden voor milieubeoordeling uit de Nederlandse BREEAM-NL en de Duitse BNB op te nemen
  • Zonnepanelen op het dak vormen een bron van hernieuwbare energie
  • 16.000 LED-lampen besparen ongeveer 430.000 kilowattuur per jaar
  • Een aquifersysteem voor warmte/koude-opslag vermindert het primaire energieverbruik en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot.

Het EPO en Rijswijk

Rijswijk is een van de belangrijkste locaties van het EPO. De voorganger van het EPO, het Institut International des Brevets (IIB), werd hier in 1947 opgericht als het eerste centrale octrooibureau van Europa, voordat het in 1978 opging in het EPO. Tegenwoordig werken in Rijswijk ongeveer 3.000 medewerkers, waaronder 390 mensen met de Nederlandse nationaliteit. Het EPO is in de regio ook een belangrijke economische motor geworden. Recent onderzoek schat dat 9,13% van de banen in Rijswijk direct of indirect gerelateerd zijn aan het EPO.

Stuur artikel door