Nieuw 10-jarig onderhoudscontract garandeert Deltion College een aantrekkelijke leer- en werkomgeving

Eind december 2016 heeft het Deltion College in Zwolle een 10-jarig onderhoudscontract afgesloten met de afdeling Maincontracting, divisie Utiliteit. Het contract is deels een inspannings- en deels een prestatiecontract. Aan de ondertekening van de overeenkomst is een aanbesteding met EMVI uitvraag vooraf gegaan die op basis van prijs en kwaliteit is gegund.

Het unieke onderwijsgebouw is inmiddels zo’n 8 jaar oud en gaat daarmee zogezegd een nieuwe levensfase in. Dat maakt dat de vraag van het Deltion is veranderd naar meer conditiegestuurd en toekomstbestendig onderhoud. “Om hierop in te spelen, hebben we een team van mensen samengesteld dat vanuit verschillende disciplines ervoor zorgen dat de technische installaties hun werk blijven doen. Denk hierbij aan een implementatiemanager, maintenance engineer en een ervaren contractmanager. Allen nemen hun eigen expertise mee en zorgen zo voor het optimaal functioneren van de leeromgeving”, aldus Wilko Kuijsten, accountmanager Maincontracting. Wanneer mogelijk wordt samengewerkt met de technische dienst van het Deltion, maar tevens kan een beroep worden gedaan op een groep vaste monteurs die de locatie door-en-door kennen.    

MEER MOGELIJK

Croonwolter&dros was eerder al verantwoordelijk voor het onderhoud, maar door de jaren heen is er wel het een en ander veranderd. Zo heeft de klant aan de hand van real time dashboards en rapportages meer dan voorheen inzicht in wat de energieprestatie van het pand is. Inzicht leidt vaak tot verbetering en die worden ondergebracht in een duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (D-MJOP). Door de bundeling van expertise op het vlak elektrotechniek en werktuigbouwkunde is er tevens goed overzicht van alle gebouw gebonden installaties, inclusief de WKO.        

KENNISOVERDRACHT

Aan de basis van de nieuwe overeenkomst staat een partnership tussen de twee organisatie. “We vinden het belangrijk om niet alleen de onderhoudspartner te zijn voor het Deltion College, maar spelen graag ook een rol in het verrijken van vakkennis. Zo organiseren we voor docenten masterclasses over aansprekende onderwerpen en werken we samen met de technische dienst en studenten van het Deltion”, vertelt Kuijsten. “Ook organiseren we graag relatie-evenementen op locatie, waar onder andere de horeca opleiding een rol bij speelt.”  

Stuur artikel door