Met alliantiemodel effectiever bouwen aan Rijnstate

Croonwolter&dros speelt in op de uitdagingen binnen de zorgsector

Technisch dienstverlener Croonwolter&dros en Bouwbedrijf Van Wijnen werken samen met Rijnstate aan de modernisering en uitbreiding van de ziekenhuislocatie in Arnhem. Nu, halverwege het grootschalige vernieuwbouwprogramma dat vier jaar in beslag neemt, is al glashelder gebleken dat samenwerken in een alliantiemodel zijn vruchten afwerpt. Niet alleen loopt het proces soepel, de opdrachtgever krijgt ook meer waar voor zijn geld.

‘De vernieuwing en uitbreiding van Rijnstate is onderdeel van haar strategische groeiambitie’, vertelt Rudi Meinders, operationeel directeur Landelijke Projecten van Croonwolter&dros. ‘Rijnstate zocht partijen die medeverantwoordelijkheid willen nemen bij het realiseren van die ambitie. Om die reden begon de tender met verkennende gesprekken, waarbij met geen woord over geld werd gerept. De opdrachtgever was in eerste instantie op zoek naar partners die hij kon vertrouwen en waar hij een open samenwerking van zou kunnen verwachten. Dat sprak ons erg aan. Als je vier jaar lang samen aan iets gaat werken, moet je zorgen dat de belangen op één lijn komen. En afstand nemen van de achterhaalde manier van iets aannemen voor een te lage prijs om het daarna met meerwerk proberen recht te trekken. Dat is niet hoe Van Wijnen en Croonwolter&dros willen werken.’

De uitvraag van Rijnstate betrof geen bestek en tekeningen, maar een Programma van Eisen en een budget waardoor de inschrijvers op hun creativiteit en vermogen mee te denken werden aangesproken. Meinders: ‘Deze aanpak scheelt Rijnstate heel veel geld aan de voorkant van het traject, wat nu voor de realisatie kan worden ingezet. En het voorkomt dat de partijen die je uiteindelijk kiest voor uitvoering, gaan steggelen over de technische, dan wel financiële haalbaarheid van het ontwerp. Hierdoor krijgt Rijnstate nu veel meer waar voor haar geld.’

Een contract met leuke kleine letters

Op grond van de gesprekken gunde Rijnstate de opdracht aan de combinatie Van Wijnen en Croonwolter&dros, die gezamenlijk hadden ingeschreven. Het contract is een Design & Build-overeenkomst, gebaseerd op de UAV-GC, en daarmee op zich niet bijzonder. De paragrafen omtrent samenwerking, risicoverdeling en transparantie zijn dat wel. Meinders: ‘Rijnstate, Van Wijnen en Croonwolter&dros zijn alliantiepartners, en mijn rol is die van alliantiemanager. We hebben de zaken zo ingericht dat we alle drie hetzelfde belang hebben. Zo heeft Rijnstate een risicobudget apart gezet. Normaliter verwerk je het risico in je prijs. Dat deden wij nu niet, we rekenen alleen de uren en materialen. De risicopot bewaken we samen en wat er aan het eind nog in zit, wordt volgens een bepaalde sleutel onder de drie partijen verdeeld. Daarnaast hebben we vooraf alle mogelijke problemen beschreven die zich zouden kunnen voordoen en ook hoe we daar mee omgaan. We merken dat dit werkt. Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld dat we dreigen uit te lopen, dan wordt er nooit naar iemand gewezen, het wordt gezamenlijk opgelost.’

Niet-verstorend bouwen

Intussen wordt een complexe klus geklaard. Terwijl het ziekenhuis in bedrijf blijft, wordt er deels tegen en deels op bestaande ziekenhuisafdelingen, waaronder een nieuw OK-complex, gebouwd. Dit is nodig om de afdelingen intensive care, medium care, het Centrum voor Vrouw en Kind en de operatiekamers te moderniseren en uit te breiden, maar vraagt een zeer goede afstemming met deze afdelingen om de bestaande processen niet te verstoren. Meinders: ‘Alles staat of valt met communicatie. Neem geluidsoverlast. Geluid dat vooraf is aangekondigd, is veel minder storend dan onaangekondigd geluid. Dat vraagt ook om medewerkers die dit begrijpen. Wij beschikken, net als Van Wijnen, over een pool van collega’s die zijn gespecialiseerd in de zorgsector, zowel op sociaal als technisch gebied. Zij kennen de medische classificaties en de gevolgen van bijvoorbeeld het achterlaten van wat ijzerslijpsel op een vloer die later wordt bedekt. Zoiets kleins kan de isolatiewaarde van de vloer verlagen, waardoor die later wordt afgekeurd.’

De uitdagingen van nu vragen partnerships

Bouwen aan ziekenhuizen is net zo complex als de vragen waar de zorgsector voor staat. Meer doen met hetzelfde of minder geld, flexibel inspelen op de veranderende zorgvraag en verduurzaming, zijn grote uitdagingen voor ziekenhuizen. Dit vraagt om toekomstbestendig zorgvastgoed. Om die reden beschikt Croonwolter&dros over de gespecialiseerde afdeling Cure & Care, waar Angela Verbrugge de directeur van is. ‘Wij werken steeds vaker met partnerships en co-creatie’, zegt Verbrugge. ‘Het alliantiemodel dat we bij Rijnstate hanteren, is een goed voorbeeld van hoe we graag samenwerken. Als onderdeel van stichting TBI zien wij onszelf als een maatschappelijk betrokken samenwerkingspartner. We investeren onder andere in innovaties die antwoorden geven op relevante thema’s. Voor ons zijn dat maatschappelijke veiligheid, circulariteit, digitalisering waaronder integratie van gebouw- en zorgtechnologie, maar ook standaardisatie met modulaire installatieconcepten. Nieuwe samenwerkingsvormen horen hierbij, omdat die meer creativiteit aanboren en dus tot effectievere oplossingen leiden.’

Kennis van zorg, digitalisering en technologie

‘Neem digitalisering. Dat wordt steeds belangrijker voor ziekenhuizen. Wij hebben kennis van zorg, digitalisering en technologie; deze combinatie is uniek. Ons open building managementplatform brengt verschillende data uit het gebouw samen. Denk hierbij aan de track & trace van medische apparatuur en het inzichtelijk maken van patiëntenstromen met behulp van sensoring, maar ook aan data van bestaande installaties. Op deze terreinen worden de mogelijkheden dagelijks groter, en wij staan vooraan om ze beschikbaar te maken. Onze toegevoegde waarde komt het beste tot uiting in een complexe ziekenhuisomgeving, zoals operatiekamers, intensive care, laboratoria en cleanrooms. Niet voor niets realiseren we nu operatiekamerprojecten voor Rijnstate, MUMC+, IJsselland Ziekenhuis, het Antoni van Leeuwenhoek en MC Haaglanden. In totaal hebben we meer dan 175 OK’s ontworpen, gebouwd of gerenoveerd. Dus aan ervaring en inlevingsvermogen geen gebrek.’

Stuur artikel door