Levering mobiele GIS voor realisatie hoogspanningsstation van de toekomst

Produceren en testen in assemblagehal Kampen begint nu!

In de realisatie van het Proof-Of-Concept (POC) van de hoogspanningsstations Hengelo en Nederweert voor TenneT is een belangrijke nieuwe stap gezet. Een 25 ton wegend MGU (Mobiele Gasgeïsoleerde Unit) is door Siemens toegeleverd aan Croonwolter&dros. Tijdens de ombouw van het station neemt de MGU de functie van de stations tijdelijk over.

Op dit moment zijn we druk bezig met het produceren en testen in de assemblagehal in Kampen. Hiermee neemt Croonwolter&dros samen met TenneT het voortouw in de sloop en nieuwbouw van het vernieuwde modulaire hoogspanningsstation.

Een weergave van het in positie brengen van de MGU op locatie in Kampen.

MGU als tussenfase in sloop en nieuwbouw

Croonwolter&dros test met de MGU de hardware en software van de secundaire installaties. Dit gebeurt in een vroeg stadium. Verder neemt de MGU op locatie de functionaliteit van het huidige station tijdelijk over, zodat veilig gesloopt en gebouwd kan worden. De bestaande onderdelen op de stations moeten worden vervangen omdat deze aan het eind van hun levensduur zijn gekomen.

“De noodzaak van een stabiele stroomvoorziening is van vitaal belang voor ons allen, daarom is dit een belangrijke stap voor de toekomst, om dit slim te doen.”
Jan Heemskerk, Manager Assemblage Croonwolter&dros

Hoogspanningsstation van de toekomst

Aan het hoogspanningsstation van de toekomst heeft TenneT een aantal eisen gesteld. Wim Bakker (TenneT): "We willen dat het station modulair wordt opgebouwd met de nieuwste innovatieve, gedigitaliseerde technieken voor de besturing, bewaking en beveiliging. Het ontwerp moet de inzet van onze schaarse TenneT resources verlagen, de VNB's beperken en de bouwsnelheid verhogen." Onder andere Croonwolter&dros heeft een nieuw concept bedacht voor het snel en efficiënt vervangen van de verouderde componenten op de bestaande hoogspanning stations. Kijk hier voor meer infomatie over de stationsvervanging van TenneT.

Proof-Of-Concept (2020-2022)

Het project heeft een integraal en multidisciplinair karakter en behelst alle onderdelen, waaronder de primaire en secundaire elektrische installatie, de automatisering, het modulaire stationsontwerp, alle civiele onderdelen en de tijdelijke installaties. Het Proof-Of-Concept wordt in de periode 2020 - 2022 samen met TBI ondernemingen Soltegro, Mobilis en een select aantal andere externe partners gerealiseerd.

Stuur artikel door