Inzegeningsceremonie tunnelboormachine RijnlandRoute

Geheel volgens traditie is de tunnelboormachine die de RijnlandRoute gaat boren ingezegend. Getooid met de fraaie naam Gaia start begin augustus de ruim honderd meter lange machine met haar ondergrondse reis. De tunnelboormachine moet nog starten, maar er is al verbinding tussen de tunneltechnische installaties op de testlocatie in Eindhoven en de verkeerscentrale van waaruit de RijnlandRoute straks daadwerkelijk wordt aangestuurd.

De tunnelboormachine voor de RijnlandRoute is er klaar voor. Begin augustus start de ruim honderd meter lange machine met de naam Gaia haar ondergrondse reis. Over een half jaar, na bijna tweeëneenhalve kilometer, komt de tunnelboormachine (TBM) ter hoogte van de Leidse wijk Stevenshof op haar bestemming. In 2020 legt de TBM dezelfde afstand nog een keer af voor de tweede tunnelbuis.

Traditie

Op 24 juli vond de inzegeningsceremonie plaats in de startschacht, waar de tunnelboormachine straks begint. De beschermheilige Sint Barbara speelt bij deze ceremonie een belangrijke rol. Waar een tunnel geboord wordt of mijnbouwers aan het werk zijn, staat altijd een beeldje van de heilige Barbara. Zij geldt als beschermster tegen brand, storm, bliksem en tegen een plotselinge dood. Heilige Barbara is de beschermheilige van onder andere ingenieurs, mijnbouwers, brandweerlieden en bouwvakkers. Zo ook van de tunnelboorders van Comol5. De TBM en het beeldje van de Heilige Barbara werden ingezegend door een priester. Naast de naamgeving, werd de tunnelboormachine gedoopt met een fles champagne en werd de beschermvrouwe voorgesteld. De beschermvrouwe woont pal naast het tunneltracé en zij ondersteunt het boorteam bij haar werkzaamheden.

Namenwedstrijd

Leerlingen van groep 8 van de Anne Frankschool in de Stevenshof in Leiden bedachten de naam voor de TBM, die volgens de traditie een vrouwennaam krijgt. “Wij hebben de naam bedacht vanwege de Griekse godin van de aarde: Gaia. Wij vonden deze naam toepasselijk, omdat de tunnelboormachine door de aarde heen gaat.” Met die motivatie overtuigden de leerlingen het publiek, dat online uit drie door een jury geselecteerde tunnelnamen mocht kiezen.

Primeur

De tunnelboormachine moet nog starten, maar er is al verbinding tussen de tunneltechnische installaties op de testlocatie in Eindhoven en de verkeerscentrale van waaruit de RijnlandRoute straks daadwerkelijk wordt aangestuurd. Dit betekent dat bouwcombinatie Comol5, samen met Rijkswaterstaat, de leveranciers en de provincie Zuid-Holland, alle installaties vooraf uitvoerig kan testen. Hierdoor kan de tunnel in de RijnlandRoute na afronding van de bouw sneller in gebruik worden genomen.

Stuur artikel door