Interview: Croonwolter&dros helpt gebouwen Paris Proof te maken

Leestijd: 5 minuten

Croonwolter&dros helpt gebouwen Paris Proof te maken. Duurzaamheid vormt nog steeds de hoogste prioriteit. "We realiseren ons waar het echt om gaat." 

Vraag de directie van Croonwolter&dros of de doelen die in het Parijs-akkoord zijn opgesteld gehaald zullen worden, en ze reageren toegewijd. Natuurlijk zijn ze van plan met hun gebouwen tegen die tijd aan alle eisen te voldoen. “Er worden ambitieuze eisen gesteld. Daarnaast wordt de techniek geavanceerder en neemt de digitalisering toe. We kunnen nu op de voorgrond treden en laten zien waar we goed in zijn”, zegt Croonwolter&dros directeur Mark van Wordragen.

“Er worden ambitieuze eisen gesteld. Daarnaast wordt de techniek geavanceerder en neemt de digitalisering toe. We kunnen nu op de voorgrond treden en laten zien waar we goed in zijn”
Mark van Wordragen - directeur Croonwolter&dros

Paul Greving en Mark van Wordragen

In het akkoord staat dat in 2050 95% minder CO2 moet worden uitgestoten ten opzichte van 1990, wat erop neerkomt dat in Nederland miljoenen woningen en gebouwen moeten worden verduurzaamd. “Maar doelen stellen voor 2050, dat voelt nauwelijks urgent en heel ver weg," vindt Van Wordragen. “We moeten simpelweg met zijn allen snelheid maken in die verduurzamingsslag. Die specifieke targets en wanneer ze behaald moeten worden - die zijn daarbij veel minder relevant.”

De technisch dienstverlener wil daarom een voorbeeld zijn als het gaat om verduurzaming van gebouwen. “Wij hebben zo’n 11 miljoen vierkante meter aan Nederlands vastgoed in beheer”, zegt Paul Greving, divisiedirecteur Utiliteit bij Croonwolter&dros. “En die proberen we allemaal mee te nemen in onze strategie.” Bij potentiële nieuwe klanten wordt gekeken of het ambitieniveau overeenkomt met dat van Croonwolter&dros en of wij ze kunnen helpen dit te realiseren.

Modulair bouwen

Stel gebouweigenaren en Croonwolter&dros delen het ambitieniveau - hoe gaat het bedrijf dan te werk? Bij nieuwbouw is de aanpak vaak eenvoudiger dan bij bestaande bouw, vertelt Van Wordragen. “Bij bestaande bouw is dat veel ingewikkelder.” Codewoord bij zo’n realisatie: modulair bouwen.

Bij modulair bouwen ontwikkelt en assembleert Croonwolter&dros de modulaire installaties die in het bestaande pand voor verduurzaming en comfort moeten zorgen. In een groot gebouw kan bijvoorbeeld één verdieping worden gestript, waarna in een geconditioneerde omgeving - zoveel mogelijk met de materialen die al voorhanden zijn - wordt verduurzaamd, en de verdieping vervolgens weer integraal wordt gemonteerd. Zo hoeven minder mensen te werken op een bouwlocatie, legt Van Wordragen uit, “dit verloopt dan effectiever met minder overlast en kost in de keten minder energieverbruik”.

Bij modulair bouwen worden ook afgifte-elementen aan gebouwen toegevoegd die Croonwolter&dros standaard in de eigen omgeving heeft ontwikkeld samen met partners: klimaatplafond-eilanden bijvoorbeeld. Van Wordragen: “Door modulair te denken hoeven we minder op de bouw in elkaar te zetten, kunnen we onze kwaliteitsstandaard garanderen en kortere doorlooptijden garanderen.” Ook een onderdeel van modulair bouwen: rekening houden met eventuele veranderingen. "We zorgen dat de installaties die we gebruiken flexibel zijn qua indeling van het gebouw en eenvoudig aan te passen mocht de indeling of het gebruik van gebouwen wijzigen, zoals wij nu ook zien door de ontwikkelingen rond Covid-19," zegt Van Wordragen. Ook zorgt Croonwolter&dros er op deze manier voor dat de modules weer opnieuw gebruikt kunnen worden en hiermee circulair zijn. Dus niet alles aan elkaar lassen, maar duurzaam installeren: “Legoliseren”, met ruimte voor innovatie en circulariteit in de toekomst.

“We zorgen dat de installaties die we gebruiken flexibel zijn qua indeling van het gebouw en eenvoudig aan te passen mocht de indeling of het gebruik van gebouwen wijzigen, zoals wij nu ook zien door de ontwikkelingen rond Covid-19”
Mark van Wordragen - directeur Croonwolter&dros

Betrokken blijven

Croonwolter&dros onderscheidt zich naast het vermogen tot (modulair) bouwen van andere techniekbedrijven door de mate waarin het bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de gebouwen van klanten, zegt Paul Greving, “Vaak is het zo dat bij de bouw of renovatie van een pand verschillende partijen betrokken zijn, zonder echt een integraal eindverantwoordelijke voor het uiteindelijk goed functioneren van het gebouw. Gedeelde verantwoordelijkheid leidt dan vaak tot geen verantwoordelijkheid. Wij kunnen verantwoordelijkheid nemen voor de gehele waardeketen: van ontwerp, realisatie en maintenance van een gebouw, de A-Z verantwoordelijkheid over de installaties. Hierbij dragen wij ook de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het gebouw, en daarmee het behalen van de doelstellingen van de eigenaar en eindgebruikers.”

Croonwolter&dros levert niet alleen bouw- en renovatiediensten, maar is vervolgens ook betrokken bij het monitoren en onderhouden van het resultaat. “Wij bouwen niet alleen, we blijven betrokken zolang het gebouw er staat en gebruikt wordt”, zegt Greving. Daarom kan Croonwolter&dros als één van de weinige techniekbedrijven in Nederland daadwerkelijk garanties afgeven als het gaat om bijvoorbeeld het behalen van duurzaamheidsdoelen en het bereiken van de normen gesteld door het Parijs-akkoord.

"Wij dragen verantwoordelijkheid voor de gehele waardeketen; voor het goed functioneren van het gebouw en daarmee het behalen van de doelstellingen van de eigenaar en eindgebruikers.”
Paul Greving - divisie directeur Croonwolter&dros

Gebouwen van de toekomst

Croonwolter&dros beziet elk gebouw als een totaalpakket, waarbij elk project weer anders is. “Je moet het zien als een maatpak”, zegt Greving. “Het concept blijft hetzelfde, maar de uitvoering verschilt totaal per geval.” Het techniekbedrijf (ver)bouwt gebouwen niet alleen, maar levert ook de slimme gebouwtechnologie waarmee het gebruik geoptimaliseerd kan worden, zowel als het gaat om duurzaamheid als om comfort. Hiermee kun je inspelen op belangrijke ontwikkelingen. Door het integrale dataplatform stellen zij de klanten in staat om gebouwprestaties realtime te monitoren en blijvend te optimaliseren. Gedacht vanuit de gebruiker. Juist door de combinatie van de modulaire bouw én ‘smart’ aanpak in het hele bedrijf prioriteit te maken - en niet bijvoorbeeld de software kant van een renovatie uit te besteden aan een ander bedrijf - is Croonwolter&dros voorloper als het gaat om het integraal vormgeven van gebouwen van de toekomst.

En denken jullie dat in die toekomst de normen van het Parijs-akkoord gehaald gaan worden? Ze hopen het, in elk geval. “We moeten allemaal vol voor die doelstellingen gaan”, zegt Van Wordragen. Zelf is hij ervan overtuigd dat dit alleen in gezamenlijkheid met opdrachtgevers en met urgentie bereikt kan worden. “Het zorgt ervoor dat je je blijft realiseren waar het echt naar toe moet.”

 

Stuur artikel door