Intensief onderhoud stormvloedkeringen voor dat ene moment

De Maeslant- en de Hartelkering in Zuid-Holland moeten feilloos functioneren als een vloedgolf dreigt. Daar is het Meerjarig Onderhoud Stormvloedkeringen op ingericht. ‘Preventief onderhoud uitvoeren aan heel veel verschillende technische systemen, allemaal binnen het zomerseizoen, daar ligt onze uitdaging.’

Vakblad OTAR sprak met projectmanager Ronald Schaap en onderhoudscoördinator Dennis Rorijs.

Uitbesteding onderhoud

Rijkswaterstaat (RWS) is verantwoordelijk voor de operatie en het onderhoud van de keringen, zoals vastgelegd in het Meerjarig Onderhoud Stormvloedkeringen (MOS). Vanwege het cruciale belang is RWS permanent op locatie aanwezig. De uitvoering van het onderhoud besteedt het uit aan marktpartijen. Croonwolter&dros en constructiebedrijf Hollandia Services wonnen in 2017 een onderhoudscontract voor vier jaar (met opties voor maximaal twee keer verlenging voor twee jaar). Globaal gezegd zijn ze verantwoordelijk voor respectievelijk de elektrotechnische installaties en de staalconstructies. Croonwolter&dros was in de jaren negentig al bij de bouw betrokken. Nu zijn ze verenigd in de vof Sherpa Stormvloedkeringen. Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, dat ook deelt uitmaakt van Sherpa, wordt bij de keringen ingezet voor civieltechnische (herstel)werkzaamheden.

Stelpost

Namens Croonwolter&dros zijn Ronald Schaap, projectmanager, en Dennis Rorijs, onderhoudscoördinator, verantwoordelijk voor de uitvoering van het MOS. Het gaat om integraal onderhoud aangestuurd vanuit een vaste planning aangevuld met de uitkomsten van vooral visuele inspecties. Van conditiemonitoring is, afgezien van kathodische bescherming van de damwanden in dit contract nog geen sprake. Rorijs: “Wij doen het voorgeschreven onderhoud en mogen verbeteringen aandragen. RWS heeft al een aantal van onze verbeterpunten overgenomen.” Het bijzondere van deze opdracht vindt Schaap dat er door RWS bewust is gekozen dat het preventief onderhoud voor een vast bedrag is aanbesteed en dat in het contract correctief onderhoud  en storingen verrekenbaar zijn.” Rorijs is vooral onder de indruk van de techniek: “Heel anders dan bijvoorbeeld voor bruggen of tunnels waar Croonwolter&dros ook verschillende onderhoudsopdrachten voor heeft. Het zijn hier heel veel verschillende systemen die allemaal samenwerken voor het functioneren van de kering. Het vinden van de oorzaak van een storing kost daardoor soms wel wat moeite.”

Seizoenskarakter

Een andere complicatie voor Croonwolter&dros is het seizoenskarakter van het werk. In het stormseizoen, vanaf begin oktober, moet de kering optimaal beschikbaar zijn voor eventuele sluiting. Daarom moet in het zomerseizoen, vanaf half april, al het preventieve onderhoud worden uitgevoerd. Dat loopt tot half augustus, waarna afronding van de rapportages en een inspectieronde met RWS gevolgd door laatste puntjes op de i culmineren in de jaarlijkse functioneringssluiting rond half september. “Het zwaartepunt van ons werk ligt dus in de zomer. In de winter doen we alleen storingen en de maandelijkse inspectie van de dokdeuren, met opening en sluiting”, verklaart Rorijs. “Gevolg is dat we in de winter onze mensen in de buitendienst maar weinig nodig hebben”, vult Schaap aan. Hij stuurt een team van zo’n twaalf technici aan waarmee hij ook enkele andere onderhoudsprojecten voor RWS uitvoert, waaronder een A15-tracé en de Maastunnel. “We zijn nu bezig de inzet van onze mensen over het jaar te optimaliseren. Voor de A15 werken we met een DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain, red.). Daar zijn we overal zelf verantwoordelijk voor, zolang we de werkzaamheden maar uitvoeren, en zitten we zelf aan het stuur van de planning.” 

Lees het volledige artikel in OTAR.  

Functioneringssluiting Maeslantkering

In het weekend van 19 en 20 september 2020 is gecontroleerd of de Maeslantkering nog helemaal werkt zoals deze zou moeten werken. Dit jaar helaas zonder live publiek, maar mét livestream. 

Bekijk het liveverslag van Rijkswaterstaat. 

Stuur artikel door