Informatiezuil met temperatuurfunctie

In de nieuwe 1,5-meter samenleving is het een uitdaging om de werklocaties dusdanig in te richten om een veilige werkplek te creëren. Werkgevers zijn dit conform de ARBO-wet verplicht. Op de werkplek 3.0 is het onwenselijk dat personen die een virus of bacterie hebben bij elkaar komen om besmetting te voorkomen.

Om te bepalen of een persoon een virus of bacterie heeft dient er een specifieke test door een medicus gedaan te worden. Echter het lichaam geeft wel een signaal in de vorm van een temperatuur verhoging of zelfs koorts.

Het dagelijks temperaturen en bij een verhoging uit de buurt blijven van andere is dus een van de  mogelijkheden om besmetting bij anderen te voorkomen naast het 1,5 meter afstand houden, veelvuldig handenwassen, niezen in de elleboog, desinfecteren van materialen, etc.

Wel moeten we hier een voorbehoud maken dat in de periode voordat je een verhoging krijgt anderen al kan besmetten (incubatietijd). In deze tijd is een virus vooralsnog niet te detecteren behoudens een echte test wat enkele dagen duurt en dus niet haalbaar is. Het meten van de temperatuur komt hierdoor als alternatief snel om de hoek kijken. 

Omdat het temperaturen niet tot het dagelijks ritueel hoort komt de vraag vanuit opdrachtgevers en organisaties om dit op een snelle en gebruiksvriendelijke manier aan het personeel en bezoekers aan te bieden.

Informatiezuil met temperatuurfunctie

Het meten van temperatuur middels een sensor is niet nieuw en bestaat al langer en is zeer betrouwbaar.

GBBS heeft een informatieve zuil ontwikkeld waarop je vrijwillig en anoniem je temperatuur kan meten. Bij een verhoging wordt je hierop geattendeerd en eventueel verzocht een verificatie meting te doen met een medisch goedgekeurd en hygiënische thermometer. Bij een bevestiging van de verhoging wordt verzocht huiswaarts te gaan om besmetting naar anderen te voorkomen.   

In onze oplossing is de meting op basis van vrijwilligheid zonder registratie en consequenties voor de desbetreffende persoon omdat dit niet mag conform de AVG.

Er wordt uitsluitend een beroep gedaan op het “boerenverstand” en integriteit van de persoon.

Stuur artikel door