Het dak zit er weer op bij Sluis Eefde

In het weekend van 14 en 15 november gebeurde er iets bijzonders bij Zuidersluis in Eefde. Na vijf maanden afwezigheid werden de verbindingsbruggen tussen de heftorens en de sluisdeur aan de kant van de IJssel weer teruggeplaatst.

In juni gingen de verbindingsbruggen van Sluis Eefde, en de sluisdeuren op transport naar Hollandia Services in Krimpen aan den IJssel. Daar zijn ze onder gecontroleerde omstandigheden gereinigd, gestraald, gerepareerd en geconserveerd. Zo kunnen ze weer jaren dienstdoen.

Behoud monumentale schutsluis

De Zuidersluis is een rijksmonument uit 1933. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn de originele materialen van de stalen traversen en sluisdeuren zo veel mogelijk hergebruikt. Het bestaande beton is handmatig gerepareerd en de heftorens zijn opgefrist met een nieuwe coating.

Grootonderhoud Zuidersluis

Voordat de Zuidersluis weer open kan moeten er nog verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. Er wordt nog gewerkt aan het nieuwe bediengebouw en aan de heftorens wordt de laatste hand gelegd In januari 2021 worden er damwanden vervangen in de voorsluis van de Zuidersluis. Vanaf februari  ligt de nadruk op het plaatsen en aansluiten van de technische installaties en daarna worden alle bestaande en nieuwe systemen nog uitvoerig getest. Naar verwachting is het groot onderhoud medio 2021 afgerond.

Uitbreiding sluiscomplex Eefde

Rijkswaterstaat heeft het sluiscomplex bij Eefde uitgebreid met een 2e sluiskolk: de Noordersluis. Er is meer capaciteit nodig om het toegenomen scheepvaartverkeer te kunnen bedienen. Bovendien is 1 sluiskolk in zo’n belangrijk knooppunt te kwetsbaar in geval van onderhoud of calamiteiten. 

Stuur artikel door