Help mee afval voorkomen

In 2022 tekenden toonaangevende bedrijven in de installatiebranche, het Brancheplan Verpakkingen. Deelnemers zijn fabrikanten, groothandelaren en installateurs. Croonwolter&dros en 2 andere TBI-ondernemingen Giesbers en Comfort Partners participeren ook in dit plan. Het doel: de meest voorkomende verpakkingsmaterialen verminderen, verduurzamen en/of hoogwaardig hergebruiken.

‘Doordat de koplopers in de markt aan het Brancheplan Verpakkingen meedoen, kunnen we ook echt spijkers met koppen slaan. Voor elke actielijn zijn doelen geformuleerd voor 2025 waaraan de deelnemers zich committeren. Een externe onafhankelijke partij monitort de voortgang op de doelstellingen en doet hier verslag van.'
Björn Smeets, Directeur Inkoop & Logistiek van Croonwolter&dros

Deelnemers Brancheplan Verpakkingen zitten niet stil

Eén jaar na de start is bij de deelnemende bedrijven de hoeveelheid papieren en kartonnen verpakkingen met 10% afgenomen en van plastic verpakkingen zelfs met 12%. De deelnemers plakken ook 13% minder stickers op verpakkingen en in 16% van de gevallen kiezen ze voor een duurzaam alternatief voor het bedrukken van emballage.

Bjorn is binnen het Brancheplan, deelnemer van de werkgroep Inkoop. Zijn werkgroep heeft nu één set uniforme, aanvullende voorwaarden voor verpakkingen opgesteld. Bjorn: “Voor iedereen vrij(willig) te gebruiken in de branche, zodat iedereen een eenduidige uitvraag hanteert en we zo in een versnelling terecht komen.”

Energiebesparing en terugdringing van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor een beter milieu en beheersing van klimaatverandering. Croonwolter&dros neemt de verantwoordelijkheid voor het besparen van energie en het beperken van CO2-emissie ook in haar eigen bedrijfsvoering. Wij voeren hiervoor een meerjarenbeleid. Lees meer hierover op onze CO2 - webpagina.

Het Brancheplan Verpakkingen is nog maar het begin van het onderzoek naar de vele mogelijkheden om duurzaam en efficiënt te werken. Hierbij kunnen we de hulp van alle collega’s in de technieksector goed gebruiken. Ervaar jij een verpakking als onnodig, meld het ons! Zie je materialen of componenten die mogelijk herbruikbaar zijn, neem contact met ons op! Samen kunnen we enorm veel afval voorkomen.

Stuur artikel door