Gunning voor eerste deel bouw RijnlandRoute definitief

De provincie Zuid-Holland heeft het eerste deel van de RijnlandRoute definitief gegund aan aannemerscombinatie Comol5. De overeenkomst hiervoor is maandag 30 januari ondertekend. Comol5 wordt verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44 ten behoeve van de RijnlandRoute. Tevens wordt de aannemerscombinatie verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

Informatie over werkzaamheden, zoals de planning, wordt naar verwachting medio 2017 bekend. De aannemerscombinatie gaat nu eerst aan de slag met voorbereidende werkzaamheden zoals het maken van een bouwontwerp. Planning is dat Comol5 het door hun te bouwen deel voor eind 2022 afrondt. Tot en met maandag 9 januari jl. konden de niet gekozen partijen bezwaar maken tegen de voorlopige gunning, tijdens de zogenoemde Alcatel-termijn. Dit is niet gebeurd; de gunning is derhalve definitief.

Comol5

De aannemerscombinatie Comol5 is een samenwerking van twee Nederlandse bedrijven, een Belgisch en een Frans bedrijf. Comol5 bestaat uit de TBI ondernemingen Mobilis B.V  en Croonwolter&dros B.V.,  VINCI Construction Grands Projets SAS en  DEME Infra Marine Contractors B.V.. De combinanten hebben veel ervaring met het bouwen van infrastructuur en het maken van tunnels in het bijzonder en zijn eerder betrokken geweest bij de bouw van de Coentunnel, de spoortunnel Delft, de duplextunnel (geboorde dubbeldekstunnel) in A86 bij Parijs en tal van andere werken.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn intensief bij de weg betrokken.

Samenwerking Rijkswaterstaat

De samenwerking met Rijkswaterstaat is uniek omdat dit gezamenlijke project de competenties en kwaliteiten van beide overheden bundelt. Op verzoek van de provincie heeft Rijkswaterstaat de rol van aanbestedende dienst op zich genomen voor dit deel van de RijnlandRoute.

Meer informatie

Meer informatie over de RijnlandRoute staat op www.rijnlandroute.nl, hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het project.

Stuur artikel door