Fietstunnel Maastunnel weer open na renovatie

Na de grootschalige renovatie en restauratie van de autotunnel is sinds 3 juli ook de fietstunnel van de Maastunnel ingrijpend gerenoveerd en gerestaureerd.

Combinatie Aanpak Maastunnel, bestaande uit TBI-ondernemingen Croonwolter&dros, Mobilis en Nico de Bont heeft in de fietstunnel werkzaamheden uitgevoerd aan wanden, plafond en vloeren. Zo is de vloer opgeknapt, zijn de oude tegels vervangen en hangen er nieuwe ledlampen en veiligheidscamera’s.

De fiets- en voetgangerstunnel is net als de autotunnel een rijksmonument, waardoor we extra zorgvuldig te werk zijn gegaan. De voetgangerstunnel blijft langer dicht omdat we hier meer werk moeten verrichten. Zoals het vernieuwen van de hele vloer.

Croonwolter&dros is ook in de fiets- en voetgangerstunnel verantwoordelijk voor alle techniek in de tunnel. Zo is in de fiets- en voetgangerstunnel aan het plafond een kabelgoot gemonteerd. Deze kabelgoot is uitgevoerd in een dichte uitvoering en afgewerkt in dezelfde kleur als de coating op het plafond. In deze kabelgoot is niet alleen bekabeling aangebracht maar zijn ook componenten zoals camera’s, luidsprekers, brandmelders, C2000-antennes en vluchtwegaanduidingen aangebracht. Hierbij worden deze componenten zoveel mogelijk uit het zicht onttrokken. Dit is gedaan om de oorspronkelijke, monumentale stijl te bewaren. De componenten zitten op regelmatige vaste afstanden. Het dekselplan is dan ook uitgevoerd met vaste maatvoering van deksels tussen de componenten. De definitieve plaats van het component wordt dan ook pas exact bepaald bij het “dichtdekselen” van de kabelgoot. Hiervoor is een flexibel montagesysteem bedacht zodat de afmontage en inbedrijfstelling van de componenten voorafgaand plaats kan vinden.

Stuur artikel door