Erasmus Universiteit Rotterdam en Croonwolter&dros sluiten meerjarige samenwerkingsovereenkomst

Erasmus Universiteit Rotterdam en technologisch dienstverlener Croonwolter&dros zijn een langjarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en gebouwgebonden installaties op de campus van in totaal circa 225.000 m2. Dinsdag 30 november 2021 formaliseerden Marijke Weustink-van Ditzhuyzen, directeur Real Estate & Facilities van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Paul Greving, divisiedirecteur Utiliteit van Croonwolter&dros, de samenwerking met de ondertekening van een langjarige overeenkomst die op 1 januari 2022 ingaat.

Samenwerkingspartner

“Studenten verwachten niet alleen dat wij uitstekend onderwijs geven, maar willen dat onderwijs ook ontvangen op een levendige en dynamische campus, die een stimulerende en veilige omgeving biedt om te studeren”, aldus Marijke Weustink-van Ditzhuyzen. “Dit vraagt om een samenwerkingspartner die flexibel inspeelt op veranderende omstandigheden en proactief met ons meedenkt. Wij hebben niet alleen gekozen voor Croonwolter&dros vanwege de bewezen kennis en ervaring op het gebied van duurzaam beheer en onderhoud. Het samenwerkingsmodel van Croonwolter&dros met continue monitoring en verbeteracties gaf voor ons de doorslag. Samen gaan wij dan ook een verdere invulling geven aan onze ambities om een van de duurzaamste universiteiten van Nederland te worden alsook de ontwikkeling van een Smart Campus om optimaal te blijven aansluiten op de belevingswereld van de studenten.”

Voorspelbare exploitatiekosten

Paul Greving: “Wij kijken uit naar een langjarige samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam en om samen de ambities van de universiteit waar te maken. Ons team heeft dezelfde Rotterdamse mentaliteit als Erasmus Universiteit Rotterdam; wij zijn ook ‘Denkers die Doen’. Wij kijken naar de toekomst, maar hebben vooral ook een pragmatische aanpak. Zo koppelen wij verduurzaming van de gebouwen aan reguliere onderhoudstaken en vervangingsmomenten en integreren deze in een DMJOP (Duurzaam Meer Jaren Onderhouds Programma). Op deze manier blijven de exploitatiekosten voor  Erasmus Universiteit Rotterdam voorspelbaar en beheersbaar. Dit biedt ruimte voor onze innovatieve oplossingen op het gebied van circulaire, duurzame energiesystemen, smart buildings en digitalisering. Wij zijn trots om als partner bij te gaan dragen aan een toekomstbestendige campus, waarbij de studenten, medewerkers en verduurzaming centraal staan.”

Stuur artikel door